Home
 • 21.07.2017
  Important! Rezultate chestionar privind introducerea de profile suplimentare de varf pe PCCB-NC

 • 28.06.2017
  Important! Modificarea contractului standard aplicabil de la 01.07.2017 (data semnării) pentru PCCB-NC

 • 24.06.2015
  IMPORTANT
  ! În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 89/2015, în contractul standard aferent PCCB-NC a fost modificat art. 2 din anexa 3. Forma modificată a Contractului standard în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul ANRE nr. 89/2015 este aplicabilă pentru tranzacţiile încheiate în perioada 19.06.2015 – 30.06.2015. Începând cu 01.07.2015 se va reveni la forma iniţială a Contractului standard.

 • A fost publicată ca document de discuție Convenția de participare la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari, care poate fi găsită în meniul Anunțuri-Știri/Grupuri de Produs/Derivative și Forward


 • În conformitate cu precizările Circularei BNR, nr.43 din 07.12.2011, ziua de 03.01.2012 este zi nebancară. Având în vedere prevederile Circularei, perioada de valabilitate a scrisoriilor de garanţie pentru sesiunile de licitaţie organizate pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, va fi calculată făra considerarea zilei de 03.01.2012 ca zi lucrătoare.

 • În Monitorul Oficial nr. 107/10.03.2011 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 6/18.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică.
  În conformitate cu prevederile ordinului menţionat, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului, respectiv până la data de 10.04.2011, SC OPCOM SA va constitui Grupul de lucru având ca scop stabilirea etapelor de adoptare integrală a produselor standardizate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale din administrarea proprie.
  În acest sens, SC OPCOM SA invită societăţile ce deţin calitatea de participant la pieţele centralizate pentru contracte bilaterale de energie electrică (PCCB şi/sau PCCB-NC), interesate în formularea de puncte de vedere privind stabilirea etapelor de adoptare integrală a produselor standardizate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, să participe la lucrările Grupului de lucru constituit pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011, fie individual fie prin intermediul asociaţiilor profesionale AFFER, IRE şi COGEN.
  Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicaţi disponibilitatea societăţii dumneavoastră de a participa la lucrările Grupului de lucru.
  De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi adresele de e-mail la care vă vor fi notificate intâlnirile şi documentele activităţii acestui Grup de lucru.
  Aşteptăm răspunsurile dumneavoastră prin fax, la nr. 021 30 71 400, sau prin e-mail la adresa pccb@opcom.ro, până cel mai târziu în data de 31.03.2011. (Textul ordinului poate fi descărcat aici )