Home
 • 27.06.2017
  Important!
  Rezultate chestionar pentru modificarea contractului standard aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC

 • 27.06.2017
  IMPORTANT:
  Chestionar privind suplimentarea profilelor de varf aplicabile pe PCCB-NC

 • IMPORTANT! Rezultatul consultării publice privind modificarea procedurilor operationale specifice pentru PCCB-LE si PCCB-NC aplicabile în baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014

 • IMPORTANT! Consultare publică privind modificarea procedurilor operationale specifice pentru PCCB-LE si PCCB-NC aplicabile în baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014

 • 01.07.2015

  Urmare a intrării în vigoare a Ordinulului ANRE nr. 89/2015, modelele de oferte pentru PCCB-LE vor reveni la formatul iniţial


 • 2015.06.19
  IMPORTANT
  : Urmare a publicării Ordinulului ANRE nr. 89/2015, au fost modificate modelele de oferte pentru PCCB-LE

 • 2015.03.02
  IMPORTANT:
  Înregistrarea la PCCB

  OPCOM SA revine la anunțurile publicate în 22.12.2014 și 07.01.2015 și informează titularii de licență care au deținut, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 6/2011, calitatea de participant la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică, asupra următoarelor aspecte:

  • Urmare implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/14.08.2014, pentru înregistrarea în evidențele OPCOM SA în calitate de participant la piață pentru oricare dintre cele trei modalități de tranzacționare a contractelor bilaterale implementate începând cu 01.01.2015 în cadrul acestei piețe, este obligatorie semnarea Convenției specifice de participare la piață, respectiv a Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă (PCCB-LE) și/sau a Convenţiei de participare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) și/sau a  Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a energiei electrice prin contracte de procesare a combustibilului (PCCB-PC);
  • Dreptul de tranzacționare prin modalitatea de tranzacționare pentru care a fost depusă convenția specifică de participare la piață presupune următoarele etape:
  • Depunerea Convenției/Convențiilor publicată/publicate cu avizul ANRE, în dublu exemplar în original, semnate de reprezentantul legal al societății;
  • Depunerea documentelor specifice companiei conform Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM SA sau, după caz, a Declarației pe proprie răspundere că documentele depuse/actualizate anterior pentru înregistrarea la una dintre piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM SA sunt în vigoare și pe deplin aplicabile;  
  • Emiterea de către OPCOM SA și achitarea de către participantul la piață a componentei de administrare a tarifului reglementat aplicat de OPCOM S.A. pentru fiecare dintre modalitățile de tranzacționare pentru care s-a transmis Convenția de participare;
  • Pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC, participanții la piață care nu dețin un dispozitiv de acces la platforma de tranzacționare, trebuie să depună de asemenea un Contract de comodat semnat de reprezentantul legal al societății și să constituie garanția pentru atribuirea dispozitivului. Ulterior, semnării contractului și achitării garanției OPCOM SA configurează și predă persoanei împuternicite în acest sens de către reprezentantul legal al societății, codul de utilizator si parola pentru conectarea la platforma de tranzacționare.
  • Semnarea convențiilor de participare aplicabile începând cu data de 01.01.2015 nu produce afecte asupra contractelor încheiate pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică până la data de 31.12.2014. În conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil sesiunilor de tranzacționare/licitație pentru încheierea de contracte bilaterale pentru energie electrică, responsabilitatea privind modul de derulare a contractelor bilaterale, semnate în baza tranzacțiilor încheiate pe piețele centralizate, le revine părților. OPCOM SA nu intervine în deciziile părților privind derularea contractelor.

  Toate documentele și informațiile privind cadrul de reglementare aplicabil pentru înscrierea la piață și derularea sesiunilor de licitație/tranzacționare pot fi consultate pe site-ul OPCOM SA în meniul ”Tranzacționare-Produse/Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Energie Electrică”.

  Pentru clarificări vă stăm la dispoziție prin următoarele date de contact: e-mail: pccb@opcom.ro; fax: 0040 21 30 71 400; telefon: 0040 21 30 71 463/ 455/ 474 /412.

 • 07.01.2015
  IMPORTANT
  ! Menținerea calității de participant la PCCB și restituirea garanțiilor
  Urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/14.08.2014, informăm participații la piață că își pot menține calitatea de Participant la Piața centralizată a contractelor bilaterale doar prin semnarea Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă (PCCB-LE) și/sau a Convenţiei de participare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) până la data de 27 februarie 2015. După această dată, participanții care nu au transmis convențiile menționate vor fi revocați de la Piața centralizată a contractelor bilaterale. Semnarea convențiilor menționate și plata componentei de administrare a tarifului reglementat aplicat de OPCOM S.A. pentru fiecare dintre modalitățile de tranzacționare pentru care s-a transmis Convenția de participare, respectiv modalitatea de tranzacționare PCCB-LE și/sau PCCB-NC reprezintă condiție de participare la tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale, modalitățile PCCB-LE și/sau PCCB-NC.
  Garanțiile de participare la licitații sunt libere de obligații și pot fi ridicate de către persoanele împuternicite numai după achitarea componentei de realizare a tranzacțiilor aferente lunii decembrie la PCCB și/sau PCCB-NC, după caz.


 • 22.12.2014
  IMPORTANT!
  Au fost publicate procedurile și convențiile de participare avizate de ANRE, elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014 care aprobă „ Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continua și prin contracte de procesare”:

  1. Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă, aviz ANRE nr. 63/19.12.2014;
  2. Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, aviz ANRE nr. 64/19.12.2014;
  3. Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua, aviz ANRE nr. 65/19.12.2014;
  4. Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua, aviz ANRE nr. 66/19.12.2014;
  5. Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de încheiere a contractelor de procesare a combustibilului, aviz ANRE nr. 67/19.12.2014;
  6. Procedură privind modalitatea de încheiere pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a contractelor de procesare a combustibilului, aviz ANRE nr. 68/19.12.2014.

  Participanții la piață interesați în menținerea calității de participant la Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie energie electrică pentru modalitățile de tranzacționare ce vor intra în vigoare începând cu 01.01.2015 trebuie să transmită la OPCOM în dublu exemplar Convențiile semnate în forma aprobată de ANRE, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit cărea documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare.

  Dreptul de tranzacționare va fi acordat numai după semnarea Convenției de participare și achitarea tarifului de administrare specific pentru fiecare dintre mecanismele de tranzacționare la care se solicită semnarea Convenției de participare pentru tranzacționarea prin modalitatea de tranzacționare specifică.

 • Program PCCB pentru perioada 22 decembrie 2014 – 05 ianuarie 2015

 • În conformitate cu precizările atât ale articolelor 6.3.8 si 8.1.4 din Procedura PCCB cât şi ale articolelor 7.1.2. şi 7.1.5 din Procedura PCCB-NC vă informăm că:
  • ultima zi de înregistrare la OPCOM a ofertelor propuse spre publicare pentru contracte cu perioade de livrare de o lună sau mai lungi, pentru care se doreşte începerea livrării în data de 01.01.2013 este în data de 12.12.2012;
  • ultima zi în care pot fi organizate sesiuni de licitaţie pentru aceste oferte este în data de 20.12.2012;


 • PCCB/PCCB-NC: Perioada de semnare a Convenţiilor de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică în conformitate cu noul cadru de reglementare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/18.02.2011 şi avizat prin Avizul ANRE nr. 24/30.06.2011, se încheie la luni, 01.08.2011. Participanţilor la piaţa care au semnat începând cu decembrie 2005 Convenţii de participare la PCCB şi/sau PCCB-NC şi care nu vor solicita resemnarea Convenţiilor de participare la piaţa până cel mai târziu luni 01.08.2011 le va fi revocată calitatea de participant la piaţă deţinută în baza convenţiilor semnate anterior. Date de contact pentru clarificări: 021 30 71 463, e-mail: pccb@opcom.ro.

 • Chestionar privind principalele aspecte referitoare la implementarea contractului si produselor standard pe PCCB