Home
 • 06.03.2015
  IMPORTANT! Au fost publicate Specificațiile sesiunii de licitație pe piața centralizată pentru serviciul universal pentru perioada de livrare – trimestrul II 2015


 • 16.02.2015

  Important! Înregistrarea la PCSU pentru participarea la sesiunea de licitație  pentru achiziția de către FUI a necesarului de energie electrică pentru acoperirea consumului facturat la tarif CPC aferent trimestrului II 2015.

  În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe Piața Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU),  a fost publicat pe web site-ul OPCOM Anunțul privind desfășurarea licitației pentru achiziția de către FUI a necesarului de energie electrică pentru acoperirea consumului facturat la tarif CPC aferent trimestrului II 2015.

  Pentru participarea cu oferte de vânzare la sesiunea de licitație, titularii de licență de producere sau furnizare a energiei electrice trebuie să fie înregistrați la PCSU cu cel puțin 13 zile lucrătoare înaintea datei de deschidere a sesiunii de licitație, pentru a avea dreptul de a transmite oferte indicative. Față de acest termen data limită pentru îndeplinirea în integralitate a condițiilor pentru înscrierea în calitate de participant la piață este 25.02.2015.

  Termenul limită de transmitere a ofertelor indicative stabilit pentru această sesiune este 27.02.2015.

  Numai participanții la piață care au transmis oferte indicative vor avea dreptul de a participa cu oferte de vânzare la sesiunea de licitație care se va organiza, conform termenelor stabilite prin Regulamentul  de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător, în data de 16.03.2015.


 • 06.02.2015
  Organizare sesiuni de instruire pentru participarea pe PCSU - Vă informăm că în perioada 09.02-13.02.2015 OPCOM organizează sesiuni de instruire, în cadrul cărora vor fi prezentate mecanismul de piață propus prin documentele elaborate precum și funcționalitățile platformei de tranzacționare. Sesiunile de instruire vor fi organizate în perioada menționată, zilnic între orele 10:00-12:00, la sediul OPCOM SA.

  În vederea participării la sesiunile de instruire vă rugăm să ne comunicați, în funcție de disponibilitatea reprezentanților dumneavoastră, opțiunile privind participarea a maxim doi reprezentați, precizându-ne zilele în care aceștia pot fi programați, precum numele reprezentanților desemnați și datele de contact (e-mail/telefon) ale acestora în vederea comunicării în mod operativ a confirmărilor privind programarea participării la sesiunea de instruire.
  Menționăm că toate sesiunile de instruire vor avea același conținut. Indiferent de zilele propuse prin solicitările dumneavoastră de programare și opțiunea selectată de OPCOM conform solicitărilor primite, setul de informații prezentat va fi același. Totodată, prezentarea ce va fi utilizată în cadrul întâlnirii va fi publicată pe site-ul OPCOM.
  Așteptăm răspunsul dumneavoastră la numărul de fax 021 3071 400 sau 021 3155 059, de preferat până cel mai târziu cu o zi înainte de prima zi propusă prin opțiunile dumneavoastră, astfel încât opțiunile primite să fie ordonate și confirmate în timp util pentru asigurarea participării. Răspunsurile primite ulterior acestui termen vor fi procesate în ordinea primirii, sub rezerva reprogramării funcție de capacitatea sălii de instruire.
  Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcsu@opcom.ro sau prin următoarea persoană de contact:

  Daniela Bulboaca, tel.: 021 3071 422


 • 06.02.2015
  Informare privind implementarea pieței centralizate pentru serviciul universal

  În ședința Comitetului de Reglementare din 04.02.2015 ANRE a avizat documentele aferente funcționării Pieței centralizate pentru serviciul universal:

   • Avizul nr. 2/04.02.2015 privind avizarea Procedurii operaționale de desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător;
   • Avizul nr. 3/04.02.2015 privind avizarea Convenţiei de participare la Piaţa centralizată pentru serviciul universal.

  Documentele aferente funcționării pieței centralizate pentru serviciul universal au fost publicate la rubrica Tranzacționare–Produse / Piața Centralizată pentru Serviciul Universal / Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament