Home
 • 08.12.2017
  IMPORTANT!
  A fost publicata valoarea dezechilibrului sistemului pentru fiecare interval de dispecerizare din luna octombrie 2017, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.51/2016, stabilit pe baza VMA.
 • 08.12.2017
  IMPORTANT!
  A fost publicata verificarea închiderii bilanțului energiei angajate pe piața de echilibrare cu dezechilibrele PRE aferent lunii octombrie 2017, pe baza VMA conform prevederilor Codului Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică
 • 29.11.2017
  IMPORTANT
  : A fost actualizata macheta STD pentru raportarea REMIT
 • ACER invită părţile interesate să participe la mesele rotunde referitoare la implementarea REMIT
 • 17.11.2017 – Actualizare implementare REMIT
 • 16.10.2017
  IMPORTANT: A fost publicata versiunea 4.00 a aplicatiei client pentru consultarea Registrului Certificatelor Verzi (RegCV)
 • 15.02.2017
  IMPORTANT
  : Contractele incheiate pe piata reglementata si contractele de export se transmit cu confirmare de receptionare la OPCOM SA prin e-mail la adresa ordin7@opcom.ro, in vederea publicarii conform prevederilor Ordinului ANRE nr.7/08.02.2017 a informatiilor aferente.
 • 09.05.2016
  IMPORTANT
  : “Procedura privind inregistrarea participantilor la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA”, avizata de ANRE cu Avizul nr. 15/13.04.2016, prevede inclusiv cazurile de suspendare/revocare de pe aceste piete.
 • 14.04.2016
  IMPORTANT!
  A fost publicată Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A., avizată de ANRE cu nr. 15/13.04.2016
 • 07.04.2016

  IMPORTANT: Asociatia Romana a Bancilor a hotarat ca incepand cu data de 12.04.2016 sa se implementeze noua schema de debitare directa SEPA pentru emiterea si incasarea IDD.
  Prin noua schema de debitare directa fiecare Mandat de Debitare Directa este inregistrat de Banca platitoare in Registrul Unic al Mandatelor, gestionat de TRANSFOND, si are alocat un numar unic de inregistrare a mandatului (UMR). Incasarea IDD, atat cele intrabancare cat si cele interbancare se va efectua in ziua bancara imediat urmatoare zilei bancare in care s-au emis si transmis IDD de catre OPCOM la Banca cont central (BCR).
  Avand in vedere ca data finalizarii IDD este prima zi bancara de la data transmiterii acestora catre Banca cont central, va rugam sa luati masurile necesare pentru asigurarea disponibilului in contul curent aferent Mandatului de Debitare Directa.

  Pentru perioada de tranzitie, respectiv zilele de 7, 8 si 11 aprilie 2016, IDD se vor transmite in sistem interbancar conform vechii scheme de debitare directa, vor avea ca zi de finalizare datele de 11, 12 respectiv 13 aprilie 2016 si se vor incasa in Conturile Centrale de PZU/PI prin Ordine de Plata emise de Bancile platitoare prin debitarea conturilor participantilor la PZU/PI.
 • Forumul PCR Euphemia
 • 08.12.2015
  IMPORTANT: informatii privind prelungirea Scrisorilor de Garantie Bancara pentru Participantii la PZU si PI
  a. Participanții la PZU/PI ale caror Scrisori de Garantie Bancara expira in cursul lunii decembrie 2015 si doresc prelungirea lor, trebuie sa aiba in vedere ca acestea sa fie transmise la OPCOM de către Banca cont central, cu:
  - 3 zile, respectiv 4 zile bancare lucrătoare înainte de expirarea valabilităţii garanţiei curente pentru PZU, respectiv PI, pentru scrisorile de garanţie bancară de plată emise de Banca cont central,
  - cu 5 zile, respectiv 6 zile bancare lucrătoare, înainte de expirarea valabilităţii garanţiei curente pentru PZU, respectiv PI, în cazul scrisorilor de garanţie bancară de plată emise de alte Bănci de garantare și avizate de Banca cont central.
  b. Participantii la PZU/PI sa intreprinda masurile necesare astfel ca amendamentele privind majorarile, respectiv diminuarile Scrisorilor de Garantie Bancara, cu valabilitate de la  01.01.2016, se fie transmise de Banca cont central  pana la 30.12.2015, ora 12:00.

   


 • 01.10.2015 – Atentionare aplicare REMIT

  • Vă atenționăm că Ordinul ANRE 01/2015 privind instituirea Registrului național al participanților la piața angro de energie și aprobarea procedurii de înregistrare a participanților la piața angro de energie, la Art. 3 precizează: “Participanții la piața angro de energie din Romania au obligația  să se înregistreze în Registrul național al participanților la piața angro de energie instituit de ANRE, conform procedurii prevăzute în anexă, sau să prezinte ANRE confirmarea în scris a înregistrării în registre similare, anterior efectuării unei tranzacții pe piața angro de energie din România care trebuie raportată Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, începând cu termenele prevăzute la art. 12 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie. “

   


 • 21.09.2015
  OPCOM publică tarifele aferente ”Acordului privind accesarea si raportarea de date”
 • 17.09.2015
  Instructiuni pentru accesul la sistemul de raportare al RRM Opcom.
 • 13.02.2015
  IMPORTANT! A fost publicată procedura operațională elaborată în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 115/2014: „Procedura privind stabilirea lunară a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe piața de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea”.
 • 28.01.2015
  IMPORTANT
  ! A fost publicată procedura operațională elaborată în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 115/2014: „Procedura privind stabilirea lunară a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe piața de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea” – document de discuție
  Rugăm participanții la Piața de Echilibrare și Părțile Responsabile cu Echilibrarea să transmită observații și propuneri până la data de 06.02.2015 la adresa decontare@opcom.ro


 • Contract standard PCCB-NC în urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 30.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014
 • Contract cadru PCCB-LE în urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 29.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014
 • Contract standard PCCB-NC în urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 29.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014
 • Contract cadru PCCB-LE în urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 23.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014
 • Contract cadru PCCB-LE în urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 22.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014.
 • Contract cadru PCCB-LE în urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 19.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014.
 • Componența Grupului de lucru și documentele aferente implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014.
 • Constituire Grup de lucru pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014.
 • IMPORTANT! Au fost publicate documentele întocmite pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014
 • 12.11.2014
  Primele rezultate după aplicarea începând cu 11.11.2014 a prevederilor Regulamentului PZU aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/2014

  OPCOM informează participanţii la piaţă şi publicul larg că începând cu data de 11.11.2014 au fost implementate prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2014 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, realizându-se armonizarea prevăzută.

  Aplicarea regulamentului şi procedurilor operaţionale conexe acestuia înseamnă, printre altele, că începând cu ziua de tranzacționare 11.11.2014 procesul de tranzacţionare pe PZU administrată de OPCOM se realizează în ore CET, iar participanţii la piaţă beneficiază de posibilitatea de a accesa facilităţi suplimentare, sistemul de tranzacţionare fiind adaptat în acest moment noilor reguli de tranzacţionare.

  Rezultatele stabilite pe PZU în primele două zile de tranzacţionare în ore CET pot fi sintetizate astfel:

  • Numărul participanţilor care au introdus oferte a fost de 150;
  • Volumul tranzacţionat a fost de 126.185,1 MWh, respectiv o medie orară de 2.628,9 MWh/h;
  • Preţul mediu a fost de 198,47 lei/MWh (44,82 EUR/MWh).

  Apreciem în mod deosebit interesul manifestat de participanții la piață, precum și contribuția la implementarea noilor reguli, ceea ce a determinat ca tranzacționarea să se desfășoare în bune condiții, performanța acestei piețe nefiind influențată de acest proces.

   


 • Sesiuni de instruire pentru participantii la PZU, incepand cu data de 04.11.2014.
 • 09.10.2014
  IMPORTANT! A fost publicat GHIDUL utilizatorului Participantului la Piata pentru Ziua Urmatoare. Reamintim ca in perioada 13-24.10.2014 vor avea loc sesiuni de testare cu noile functionalitati pe care participantii le vor utiliza in procesul de ofertare incepand cu momentul intrarii in functiune a acestora.
  Mentionam ca acest Ghid este creat numai pentru perioada de testare, ghidul final aplicabil dupa lansarea functionarii cuplate a PZU urmand a fi completat si publicat in timp util.


 • 06.10.2014
  IMPORTANT! A fost publicat al doilea set de proceduri operaționale aferente funcționării PZU:

  • PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  DE ULTIMĂ INSTANȚĂ”,
  • PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONFIRMAREA TRANZACTIILOR TRANSMISE PARTICIPANȚILOR LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE

  elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 82/2014.

  Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la adresa: 4mdam@opcom.ro, până la data de 9.10.2014.”
 • 02.10.2014
  IMPORTANT! Au fost publicate procedurile operaționale aferente funcționării PZU:

  • Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare”,
  • Procedura Operațională de stabilire a formatului, conținutului, modului de transmitere și de validare a ofertelor pe Piața pentru Ziua Următoare
  • Procedura Operațională privind declașarea licitației secundare”,
  • Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare”,
  • Procedura Operațională privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa de energie electrică pentru Ziua Următoare”,

  elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 82/2014.

  Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la adresa: 4mdam@opcom.ro, până la data de 9.10.2014.”
 • 30.09.2014

  Seminar “4M Market Coupling si schimbarile prevazute pe Piata pentru Ziua Urmatoare” – 25 Septembrie 2014, Bucuresti

  Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE, Operatorul de Transport si Sistem – Transelectrica SA si Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale ”Opcom” S.A. au organizat in vederea pregatirii participantilor la piata pentru lansarea 4M MC, seminarul “4M Market Coupling si schimbarile prevazute pe Piata pentru Ziua Urmatoare“ in data de 25 septembrie 2014, orele 10:00 – 17:00.
  Principalele teme au fost prezentarea proiectului de 4M MC  și a informațiilor suplimentare despre Piața din România.

  Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați prezentările de mai jos.

  • 4M Market Coupling (4M MC) - Cuplarea piețelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor
  • Informații suplimentare despre Piața din România
  Dorim sa multumim tuturor participantilor la seminar pentru interesul acordat dezvoltarii pietei de energie.


 • 23.09.2014

  INVITATIE

  4M Market Coupling si schimbarile prevazute pe Piata pentru Ziua Urmatoare
  25 Septembrie 2014, Bucuresti

  In calitate de membri ai proiectului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare, 4M Market Coupling (4M MC), Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE, Operatorul de Transport si Sistem – Transelectrica SA si Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale ”Opcom” S.A. organizeaza in vederea pregatirii participantilor la piata pentru lansarea 4M MC, workshopul “4M Market Coupling si schimbarile prevazute pe Piata pentru Ziua Urmatoare“ in data de 25 septembrie 2014, orele 10:00 – 17:00.

  Principalele teme abordate sunt:

  • Prezentarea proiectului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare 4M MC si impactul asupra participantilor la piata;
  • Modificari prevazute pe Piata pentru Ziua Urmatoare din Romania.

  Locul de desfasurare: Bucuresti, Palatul Parlamentului, Sala "C.A. Rosetti"
  Accesul se va face prin Str. Izvor, Nr. 2 – 4, pe la intrarea A3S2 dinspre Parcul Izvor.

  Inregistrare:
  Termen limita de inscriere: 18 Septembrie 2014
  Pentru inregistrare va rugam sa transmiteti FORMULARUL DE INREGISTRARE atasat la e-mail PR@opcom.ro.


  Agenda detaliata
  Workshopul va avea loc in limba romana, cu traducere simultana în limba engleza.
  Prezentarile vor fi disponibile pe paginile web ale organizatorilor, dupa eveniment.

  Workshop-urile privind cuplarea prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare din cele patru tari vor avea loc in Budapesta pe 16 Septembrie 2014, in Bratislava pe 24 Septembrie 2014, in Praga si in Bucuresti pe 25 Septembrie 2014.

  Pentru înregistrarea sau mai multe informatii, va rugam sa contactati organizatorii, după cum urmează:
  Telefon: + 40 21 3071 494
  Email: PR@opcom.ro

  Va asteptam cu placere.


 • Luni, 23 Iunie 2014

  Palatul Parlamentului, Bucureşti

  23 Iunie,

  orele 830-1230

  Sala Al. I. Cuza

  Sesiunea KA 1:

  PIEŢELE DE ENERGIE ÎN 2014: DEZVOLTĂRI ŞI EVOLUŢII

  ÎN DRUMUL SPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ ÎN

  CONDIŢII DE TRANSPARENŢĂ ŞI INTEGRITATE

  Organizatori: CME-CNR şi Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A.

  Moderator

  • Victor Ionescu, Director General, Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A.

  Vorbitori:

  orele 830-1000

  • Mirela Săndulescu, Sef Birou Strategie Cooperare – Promovare Imagine
  • Nina Grall, Reprezentantul Comunităţii Energiei
  • Mihkel Härm, Secretar General WEC Estonia

  Prezentare Programul BEMIP (BEMIP = Planul de Integrare a Pietei Baltice de Energie)

  • Niculae Havrileţ, Preşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)
  • Traian Chebeleu, Ambasador, Secretar General adjunct, Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre
  • Cristina Şetran, Director Program, Dezvoltare - Implementare Proiecte “OPCOM” S.A.

  orele 1030-1230

  • Hamza Karimov, CEO SOCAR România
  • Rodica Popa, Director, Direcţia Tranzacţii la Termen şi Certificate
  • Marian Cernat, Director General, Direcţia Generală piaţă energie electrica, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)
  • Maria Dumitrescu, Serviciul Tranzacții pe Termen Scurt (PZU) (PI)
  • Rodica Popa, Director, Direcţia Tranzacţii la Termen şi Certificate
  • Septimiu Rusu, Dezvoltator Produse (Product Developer), Sibex S.A.
  • Cristina Şetran, Director Program, Dezvoltare - Implementare Proiecte

  Termeni de referinţă

  • Piaţa unică europeană de energie. Structură. Obiective. Reglementări. Bariere;
  • Pieţe regionale de energie. Interconectarea pieţelor regionale;
  • Operatori pe piaţa de energie;
  • Piaţa de energie în prezenţa surselor regenerabile;
  • Transparenţa pe piaţa de energie;
  • Prognoza necesarului de energie.


 • OPCOM SA informează participanții la piață înregistrați la piețele centralizate administrate asupra faptului că în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil, contractele tranzacționate pe piețele OPCOM nu sunt ”derivate” sau ”contracte derivate” în sensul precizărilor EMIR, prin urmare aceste contracte nu fac obiectul raportării lor de către părțile contractante. » Mai mult ...


 • IMPORTANT: Vă informăm că a fost publicată o nouă versiune a documentului Ghidul Participantului la Piaţa Intrazilnică de energie electrică (pentru mecanismul de tranzacţionare prin corelare continuă), în meniul «Tranzacționare – Produse / Piața Intra-zilnică / Înregistrare, Convenție, Proceduri».
 • A fost publicată analiza privind evoluția prețurilor stabilite pe PZU în perioada decembrie 2013-ianuarie 2014 elaborată de OPCOM conform solicitării ANRE
 • Important pentru participanţii la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA
  A fost avizata PROCEDURA PRIVIND INREGISTRAREA PARTICIPANTILOR LA PIETELE CENTRALIZATE DE ENERGIE ELECTRICA ADMINISTRATE DE OPCOM SA cu Avizul ANRE Nr.18 din 05.03.2014

 • Sesiunea de licitație organizată pentru oferta inițiatoare a OMV Petrom Gas pentru vânzarea gazelor naturale, cu livrare în luna martie, s-a încheiat fără atribuirea celor două contracte. Negocierea derulată în cadrul platformei electronice (preț/cantitate) pentru instrumentul RoB_L_Mar_14 a înregistrat la sfârșitul sesiunii de tranzacționare o diferență și nu a permis corelarea și încheierea de tranzacție pentru nici unul dintre ordinele existente.
 • MESAJ OPERAȚIONAL – Piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică

  OPCOM va pune în funcțiune în data de 03 martie 2014 noul său sistem realizat împreună cu Trayport, pentru tranzacționare bursieră. Sistemul va oferi posibilitatea ofertării în mod anonim pentru încheierea de tranzacții pentru produsele pentru livrarea fizică a energiei electrice definite în "Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă" ce a fost aprobată prin Avizul președintelui ANRE nr. 33/28.08.2013.
  Produsele ce vor fi supuse zilnic tranzacționării sunt produse pentru livrarea energiei electrice în bandă, în orele de vârf sau orele de gol de sarcină, pentru perioade standard de livrare de o zi, un week-end, o săptămână, o lună, un trimestru, un semestru și un an. Tranzacțiile se încheie numai cu contrapărțile eligibile stabilite de fiecare participant.
  Participarea la piață presupune semnarea Convenției de participare la piață, avizată prin Avizul președintelui ANRE nr. 15/05.02.2014 și asumarea drepturilor și obligațiilor aferente participării pe Piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică.
  Participarea la sesiunile zilnice de tranzacționare se va putea realiza numai de către participanții la piață care depun la OPCOM atât listele de eligibilitate care cuprind partenerii cu care aceștia sunt dispuși să încheie tranzacții, distinct pentru vânzare, respectiv pentru cumpărare, pentru fiecare produs cât și contractele de vânzare/cumpărare agreate și, semnate în cazul contractelor de tip de tip EFET, cu  fiecare din Participanții la PC-OTC înscriși în listele de eligibilitate.
  Pentru acordarea dreptului de tranzacționare lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 4 (patru) parteneri eligibili cu limita de creditare pentru tranzacționare diferită de zero.

  Pentru clarificări vă stăm la dispoziție prin următoarele date de contact:
  Telefon: 021 3071 402
  E-mail: pcndc@opcom.ro


 • A fost publicată prima ofertă pentru organizarea în data de 21.02.2014 a unei sesiuni de tranzacționare pe Piața centralizată de gaze naturale
 • Începând cu data de 18-Dec-2013 (zi de tranzacționare) intră în funcțiune o versiune nouă a platformei de decontare.
  Notele de decontare emise până acum vor fi accesibile în versiunea veche, la adresa http://www.oper.ro/oldsettparticipant .
  Celelalte tipuri de note de decontare vor fi accesibile după cum urmează:


 • Având în vedere:
  • publicarea în Monitorul Oficial nr. 788/16.12.2013 a Ordinului Președintelui ANRE nr.88/11.12.2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică și
  • în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 67/04.09.2013 pentru aprobarea „Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică” și anume art. 26 „Operatorul are obligația ca până la data intrării în vigoare a primului tarif stabilit conform prezentei metodologii, să semneze actele adiționale la convențiile încheiate cu participanții la piețele centralizate conform prevederilor prezentei metodologii”,
  • OPCOM S.A. va aplica începând cu 1 ianuarie 2014 tarife reglementate componenta de administrare a pieţelor centralizate și componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate, pentru fiecare piaţă centralizată la care este înscris.
  Rugăm participanții la piețele centralizate de energie electrică și de certificate verzi să transmită de urgență actele adiționale la Convenția de înregistrare pentru fiecare piaţă centralizată la care sunt înscriși (PZU, PI, PCCB, PCV), semnate, la adresa de e-mail acteaditionale@opcom.ro și, ulterior, să le depună în original la sediul OPCOM S.A.
 • 08/26/2013

  Pașii următori către integrarea piețelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România și Polonia

  În urma semnării la 11 iulie 2013 a Memorandumului de înțelegere, Comitetul director al 5M MC (Proiectul de cuplare a piețelor din cele cinci țări), compus din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE și ANRE), operatorilor de transport şi sistem (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE și Transelectrica) și ai operatorilor de piață/burselor de energie (OTE, OKTE, HUPX, TGE și OPCOM) din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia şi România, au discutat pașii următori către integrarea piețelor pentru ziua următoare de energie electrică.
  Inițial, părțile s-au confruntat cu un aspect fundamental privind organizarea pieței în contextul altor activități de integrare și de interconectare a piețelor de energie electrică. Sondajul de opinie adresat companiilor active pe cele cinci piețe a vizat colectarea feedback-ului cu privire la posibilele implicaţii ale aranjamentelor propuse, în principal stabilind ora limită de transmitere a ofertelor (GCT) și scopul integrării pieței (consulta chestionarul aici).
  Bazat pe o analiză detaliată a rezultatelor sondajului de opinie, autoritățile naționale de reglementare au concluzionat că nu există o poziție comună în rândul participanților la piață în toate piețele implicate cu privire la scenariile propuse de cuplare a piețelor din cele cinci țări. Pentru a nu împiedica integrarea în continuare a pieţelor, Comitetul director a adoptat poziția autorităților naționale de reglementare, adică proiectul de cuplare a piețelor va fi inițiat considerând ora 11:00 ca oră limită de transmitere a ofertelor și va implica piețele pentru ziua următoare de energie electrică din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România. Se va urmări cât mai mult posibil conformitatea cu dezvoltările din regiunea NWE (Nord-Vest Europa). Se va asigura strânsa cooperare între partenerii proiectului 5M MC care să contribuie la viitoarea integrare a pieței. Opinia comună este aceea că implementarea cuplării cu piața poloneză se va realiza ulterior, în contextul inițiativei CEE FBMC (Cuplarea piețelor din Europa Centrală și de Est pe bază de fluxuri). În același timp, cele cinci burse de energie vor continua să coopereze pentru implementarea soluției PCR (Cuplarea prin Preț a Regiunilor), declarată model țintă în vederea integrării europene.
  Comunicat de presa


 • 7/17/2013

  CHESTIONAR PRIVIND TERMENUL – LIMITĂ DE ÎNCHIDERE A LICITAŢIILOR PENTRU CUPLAREA PIEŢELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU ZIUA URMĂTOARE ÎN CZ-SK-HU şi PL-RO

  Stimaţi Participanţi la Piaţa de energie electrică,

  Începând cu 11 septembrie 2012, Cehia, Slovacia și Ungaria au operat cu succes piețele de energie electrică pentru ziua următoare PZU funcționând în regim cuplat (așa-numita CZ-SK-HU Market Coupling).
  Pentru obţinerea beneficiilor alocării implicite a capacității către participanţii la piaţă, Romania și Polonia şi-au exprimat interesul privind participarea la proiectul CZ-SK-HU Market Coupling (comunicatul de presă din 30 ianuarie 2013). Toate părţile implicate au analizat de atunci posibilitatea maximizării efectelor integrării prin aderarea României și Poloniei la pieţele integrate de energie electrică pentru ziua următoare din Cehia, Slovacia și Ungaria
  În acest sens, se va lua în considerare cea mai importantă şi acceptată abordare pentru luarea deciziilor fundamentale. În prezent, legat de anticipata implementare a tranzacţiilor implicite (de ex. cuplarea pieţei), punctul de interes este reprezentat în principal de acordurile privind alocarea capacităţii la graniţele comune ale Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Poloniei şi României: Termenul limită de închidere a licitaţiilor - Gate Closure Time (GCT) în cazul pieţelor implicate în viitoarea cuplare.
  Întrucât toţi participanţii din cadrul pieţelor implicate pot fi afectaţi de acest parametru, operatorii de transport din Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia şi România şi operatorii de piata  – PX ( denumiţi în continuare Părţile) solicita să fie transmise  opinii pe această temă. Pe baza rezultatelor acestui chestionar se va lua decizia finală de către autoritatea de reglementare din domeniul energiei din fiecare ţară.
  În contextul descris mai sus şi având în vedere că iniţiativele centrate pe cuplarea pieţelor în regiunea CEE implica depasirea multor obstacole (în special cele legate de dezvoltarea  metodei de calcul a capacităţii bazat pe fluxurile de energie precum şi problema fluxurilor neplanificate), Agenţia de Cooperare a Autorităţilor Europene din domeniul Energiei (ACER) şiAutorităţile de Reglementare din domeniul energiei au sugerat neoficial (în condiţiile în care Declaraţia Comună - Joint Declaration nu a fost retrasă) să se beneficieze de conexiunea existentă a PZU energie electrică din Polonia pentru viitoarea regiune NV Europeană prin cablul Suedia – Polonia. Ideea ACER şi a Autorităţilor de Reglementare din domeniul energiei ar fi extinderea CZ-SK-HU Market Coupling împreună cu pieţele de energie din Polonia şi România către pieţele europene Central-vestice (CWE)/Nord vestice (NWE) folosind cablul Suedia-Polonia. Acest lucru ar avea următoarele implicaţii :

  • GCT ar fi ora 12:00 CET  în toate PZU interconectate: cele 5 pieţe şi CWE/NWE (PL-SE, PL-CZ, PL-SK, CZ-SK, SK-HU, HU-RO);
  • Cele 5 pieţe cuplate vor fi conectate la regiunea nord-vestică (FR, DE, BE, NL, DK, NO, SE, FI, etc.) cu un singur interconector: cablul Swe-Pol DC;
  • Licitaţiile de capacităţi zilnice explicite organizate de CAO GmbH ar fi tranzacţionaţe  pe platformele CZ-DE, CZ-AT, HU-AT and PL-DE (cu aceleaşi intervale orare actuale, de exemplu GCT la 09:15 CET, rezultate la 09h25 sau 10:15 CET cel mai târziu).

  Noi înţelegem că acordurile propuse de alocare a capacităţii şi PZU pot influenţa participanţii la piaţă şi modalitatea lor de tranzacţionare.
  Această extindere CZ-SK-HU MC este planificată ca un pas intermediar către formarea pieţei interne europene de energie electrică (de ex. includerea tuturor graniţelor în regiunea CEE). Decizia în acest aspect se va lua în favoarea participanţilor la piaţă, iar în acest sens suntem interesaţi să primim opiniile dumneavoastră care vor ajuta considerabil operatorii de transport, Operatorii de piata şi Autorităţile de Reglementare din domeniul energiei în planificarea viitoarelor acţiuni către crearea Pieţei interne Europene de energie Electrică în cel mai efficient mod.

  Vă rugăm să răspundeți la următoarea întrebare:

  Aveți vreo obiecție față de soluția ca ​​regiunea Nord-Vestică (NWE) împreună cu cele cinci piețe cuplate prin intermediul Swe-Pol să aibă un GCT unic la 12:00 CET? În același timp, la unele granițe între acestea, capacitatea de transport va mai fi (pentru o perioada de timp tranzitorie ) alocată prin licitații explicite organizate de către CAO GmbH ?

  • Noi nu avem nici o obiecție față de 12:00 CET.
  • Trecerea la GCT la 12:00 CET nu este acceptabila pentru noi până când licitația implicită nu este introdusă la toate granițele CEE. Acest lucru înseamnă că realizarea cuplării cu PZU din Polonia nu va fi implementată înainte de introducerea de licitații implicite la toate granițele din CEE.

  În cazul în care nu poate fi acceptabil pt Dvs., vă rugăm să indicați care sunt  motivatiile dvs. majore în acest sens?

  Dorim să vă mulțumim cu anticipaţie pentru opiniile dvs. importante în această problemă. Poziția dumneavoastră va fi luata în considerare la formularea deciziei finale.

   


  Vă rugăm să accesați conținutul integral al Chestionarului, inclusiv forma care va fi returnată în cazul participării.
  Vă rugăm să rețineți ca ANRE este responsabil pentru consultarea participantilor la PZU din România, prin urmare vă rugăm sa accesați website-ul ANRE pentru informații suplimentare privind derularea acestui proces.


 • Începând cu data de 03.06.2013 în mediul de test se vor desfășura zilnic sesiuni de tranzacționare pentru funcționarea experimentală a platformei de tranzacționare a Pieței centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale.
  Pentru detalii vă rugăm să consultați meniurile „Anunțuri-Știri/Grupuri de Produs/ Piața centralizată a gazelor naturale”; ”Anunțuri-Știri/Funcționare experimentală, teste/Piața centralizată a gazelor naturale (PCGN)/Program” sau ”Anunțuri-Știri/Funcționare experimentală, teste/Piața centralizată a gazelor naturale (PCGN)/Ghid de utilizare”
  Informații și clarificări vă sunt oferite la: 021 3071446 (Platforma de tranzacționare); 021 3071422; 021 3071402; 021 3071467.


 • Au fost publicate documentele de discuție pentru modalitatea de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin dialog competitiv (PCCB-DC). » Detalii ...

 • OPCOM publică Raportul anual 2011. » Detalii ...

 • INVITAŢIE

  În perioada 17-21 iunie 2012, CNR-CME va organiza la Neptun-Olimp „Forumul Energiei pentru Europa Centrala şi de Est” - FOREN 2012 cu tema: „Politici şi strategii energetice naţionale şi regionale. Securitatea alimentării”.

  FOREN 2012, organizat cu sprijinul Consiliului Mondial al Energiei, se află la cea de-a unsprezecea ediţie şi este deja considerat un eveniment ştiinţific cu o tradiţie solidă şi o reputaţie remarcabilă în domeniul energiei. Pentru comunitatea energeticienilor din România, Forumul este cel mai important şi reprezentativ eveniment.

  Având în vedere importanţa şi prestigiul de care FOREN s-a bucurat pe plan internaţional cu ocazia organizării celor 10 ediţii de până acum, Consiliul Mondial al Energiei (CME) a ridicat statutul FOREN de la „naţional” la nivelul de „eveniment regional CME pentru Europa Centrală şi de Est”.

  Partener tradiţional, OPCOM este co-organizator al acestui eveniment, deţinând preşedinţia secţiunii de comunicări ştiinţifice DS2 „PIEŢE DE ENERGIE ŞI CADRUL DE REGLEMENTARE, INTEGRAREA SURSELOR REGENERABILE ÎN SISTEMUL ENERGETIC”, având în coordonare directă sesiunile de discuţii:
  - DS2.1 – „Calea de urmat către finalizarea pieţei interne de energie electrică până în 2014: ţinte, orientări cadru şi coduri de reţea, foi de parcurs pentru integrarea pieţei - realizări şi provocări viitoare, transparenţă şi integritate” şi
  - DS2.2 – „Pieţele centralizate de energie electrică şi instrumente de mediu asociate. Stadiu şi perspective”,
  precum şi evenimentul WF2 - “Towards the Pan-European Target Model for the Internal Electricity Market: Framework Guideline, Network Codes, Regional Projects”, care va avea loc în data de 19.06.2012, orele 14.00 – 18.00, la Centrul de Conferinţe Neptun, Sala Tomis.

  Ne-ar face o deosebită plăcere dacă veţi da curs invitaţiei de a participa la evenimentele coordonate de societatea noastră.


 • FUNCȚIONARE EXPERIMENTALĂ – Începând cu data de 14.05.2012 este pus la dispoziția participanților la piață mediul de test pentru noua versiune a aplicației ce deservește Sistemele de tranzacționare ale Pieței Intra-zilnice și modalității de tranzacționare PCCB-NC.
  Informații privind mediul de test se regăsesc în meniul ”Anunțuri-Știri/Funcționare experimentală, teste”
 • A fost publicată Lista produselor standard propuse de către membrii Grupului de lucru constituit pentru implementarea Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011, pentru a fi implementate pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.
 • ANUNȚ IMPORTANT S.C. OPCOM S.A. a publicat pe site componenta Grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a "Regulamentului de organizare si functionare a Pietei de Certificate Verzi" si propunerea de Regulament de organizare si functionare a acestui Grup Tehnic.
 • Participarea Opcom in calitate de co-organizator la lucrarile Simpozionului anual GREEN ENERGY 2011, ce se va desfasura in data de 29 Martie 2011, la Hotel Crowne Plaza din Bucuresti. » Detalii ...
 • Vă informăm că următoarele documente privind organizarea şi funcţionarea Pieţei Intra-zilnice: Regulament de organizare şi funcţionare a Pieţei Intra-zilnice de energie electrică, Procedura privind funcţionarea Pieţei Intra-zilnice de energie electrică şi Convenţia de participare la Piaţa Intra-zilnică de energie electrică, au fost publicate ca documente de discuţie în meniurile:
  - Anunţuri-Ştiri/Grupuri de produs/Piaţa pentru Ziua Următoare şi Piaţa Intra-zilnică » link
  - Anunţuri-Ştiri/Funcţionare experimentală, teste/Piaţa Intra-zilnică/Informaţii » link
  Totodată documentele menţionate au fost publicate în vederea consultării publice pe site-ul ANRE. Termenul de primire al observaţiilor este de 03.10.2010. Pentru clarificări vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: intraday@opcom.ro şi la numerele de telefon 021 3071 402 şi 021 3071 422.
 • 15 august 2010 - Tranzactionarea transparenta a energiei electrice pe pietele Opcom a implinit 10 ani! Detalii ...


 • Va anuntam ca a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 474/09.07.2010, “Legea nr. 139/07.07.2010 privind modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”
 • DATAMONITOR: Romania ramane in grupul primelor opt pieţe de energie electrica europene. » Detalii ...