Home
 • 24.11.2017
  Deciziile ACER de aprobare a metodologiilor OPEED referitoare la preturile armonizate minime si maxime de tranzactionare pentru cuplarea unica a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice

 • 23.10.2017
  ANUNŢ PZU - TRECERE LA ORA DE IARNĂ
  Vă reamintim că în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Europa se trece oficial de la ora de vară (CEST) la ora de iarnă (CET), când ora 03:00 devine ora 02:00. Prin urmare, ziua de livrare 29 octombrie 2017 are 25 de intervale de tranzacționare. Pentru informații suplimentare asupra modului în care trebuie să procedați în această situație, vă rugăm să consultaţi “Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor” şi “Procedura operațională de stabilire a formatului, conținutului, modului de transmitere și de validare a ofertelor pe piața pentru ziua următoare”.

 • 31.08.2017
  IMPORTANT: Stimați participanți la PZU, vă supunem atenției în vederea transmiterii de observații/propuneri, procedurile operaționale pentru funcționarea PZU actualizate. Modificările propuse au fost efectuate luând în considerare următoarele aspecte:

  • Propunere de abordare în anumite situații privind ofertarea-tranzacționarea generate de diferența de abordare între ofertarea-tranzacționarea pe PZU în ore CET și asumarea responsabilității echilibrării schimburilor comerciale ale participanților, raportată în ora României;
  • Actualizarea pentru corelare cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/03.09.2014, cu modificările și completările ulterioare.

  În acest sens regăsiți următoarele proceduri actualizate cu evidențierea modificărilor propuse:

  • Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare;
  • Procedura Operațională de stabilire a formatului, conținutului, modului de transmitere și de validare a Ofertelor pe Piața pentru Ziua Următoare;
  • Procedura Operatională privind confirmarea tranzacţiilor transmise Participanţilor la Piaţa pentru Ziua Următoare;
  • Procedura Operațională privind declanșarea licitației secundare;
  • Procedura Operațională de ultimă instanță;
  • Procedura privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.;

  Având în vedere modificările aplicabile Codului Fiscal prin Ordonanța privind plata defalcată a TVA, adoptată în ședința de Guvern din data 30.08.2017, în curs de publicare în Monitorul Oficial, vom publica documentele următoare, actualizate corespunzător:

  • Convenţie de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare de energie electrică, Revizia 3;
  • Procedura privind încasarea și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare;
  • Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare.
  Vă rugăm să transmiteți propuneri/observații la documentele supuse consultării, la adresa pzu@opcom.ro pâna la data de 15.09.2017.

 • 21.03.2016

  Informații despre incidentul inregistrat in data de 19/03/2016 - Decuplarea 4M MC

  Pe data de 19/03/2016, în timpul sesiunii de cuplare pentru ziua de livrare 20/03/2016 a fost identificată o problemă tehnică în procesul de integrare a rezultatelor procesului de cuplare a pieței.

  Deoarece problema nu a fost rezolvată până la termenul limită stabilit de procedurile 4M MC, participanții la piață au fost informați cu privire la decizia Comitetului de incidente de a decupla piețele din CZ, SK, HU și RO.
  Comunicarea către participanții la piață s-a realizat în strictă conformitate cu procedurile 4M MC și procesul în modul decuplat s-a realizat corect.
  Cauza problemei a fost identificată la scurt timp după incident și, de asemenea, măsurile imediate de prevenire a reapariției problemei au fost aplicate.

  Sesiunea de cuplare din ziua următoare de tranzacționare 20/03/2016 s-a realizat fără nici o problemă.

 • 07.11.2014
  IMPORTANT! Stimați participanți la PZU vă reamintim că, în conformitate cu:

  • Ordinul președintelui ANRE nr. 82/03.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial Nr. 668 din 11 septembrie 2014,
   • art. 5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 11 noiembrie 2014.
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică,
   • art. 194 – Ultima zi de livrare pe baza regulilor PZU naţional, înaintea celei de aplicare a mecanismului de cuplare a pieţelor bazat pe orar CET, va avea 25 de intervale de tranzacţionare.
   • art. 195 – Dacă este cazul, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi data aplicării efective a mecanismului de cuplare, se consideră că piaţa este decuplată şi se aplică procedura de ultimă instanţă.

  ziua de 10.11.2014 va fi ultima zi de tranzacționare având la bază regulile de tranzacționare actuale și sistemul actual de tranzacționare pe PZU pentru ziua de livrare 11.11.2014. Ziua de livrare va conține 25 de intervale de tranzacționare. Detalii pentru crearea ofertelor în format XML se regasesc în ultimele slide-uri ale prezentării susținute în cadrul instruirilor on-line pentru care au fost transmise invitații tuturor participanților la PZU.
  Ziua de tranzacționare 11.11.2014 va fi prima zi de tranzacționare pentru ziua de livrare 12.11.2014 având la bază regulile de tranzacționare prevăzute în regulamentul menționat anterior și sistemul de tranzacționare adaptat noilor reguli de tranzactionare pe PZU. Intervalele de tranzacționare din această zi de livrare se raportează la ore CET.

  Pentru orice neclarități vă rugăm să ne contactati la numerele de telefon operaționale sau la adresele menționate în prezentarea atașată.

 • Au fost publicate procedurile operaționale aferente funcționării PZU elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 82/2014

 • 10.10.2014
  IMPORTANT! A fost publicata MACHETA pentru crearea ofertelor pentru PZU pentru perioada de testare a sistemului de tranzactionare cu noile functionalitati pe care participantii le vor utiliza in procesul de ofertare incepand cu momentul intrarii in functiune a acestora.


 • Prezentarea Proiectului 4M Market Coupling si a modelului de piata prevazut pentru functionare

  Autoritatile nationale de reglementare, operatorii de transport si de sistem si bursele de energie din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania coopereaza in vederea implementarii extinderii cuplarii Cehia-Slovacia-Ungaria catre piata pentru ziua urmatoare de energie electrica din Romania pe baza solutiei Cuplarii prin Pret a Regiunilor. Data lansarii este planificata pentru 11 noiembrie 2014. Partile prezinta  o imagine de ansamblu a proiectului si o descriere a functionarii viitoare prevazute pentru 4M Market Coupling


 • Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 922 din 27.12.2011, partea I, a fost publicat "Ordinul Presedintelui ANRE nr. 53 din 16.12.2011, privind stabilirea termenului-limita de transmitere a ofertelor in ziua de tranzactionare anterioara zilei de livrare, pe Piata pentru ziua urmatoare de energie electrica".

  Prevederile Ordinului intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare publicarii acestuia, respectiv in  ziua de tranzactionare  01.01.2012, aferenta zilei de livrare 02.01.2012.

 • BNR a declarat ziua de 3 ianuarie 2012 zi nebancara, conform art. 1 al Circularei nr. 43/7.12.2011.
  Pe cale de consecinta, IDD emise pentru tranzactiile din PZU vor avea urmatoarele scadente:
  - IDD emise in 29 decembrie 2011 cu livrare in 30 decembrie 2011:

 • Pentru participantii care au conturile de direct debit deschise la Banca Cont Central (BCR) – 30 decembrie 2011
 • Pentru participantii care au conturile de direct debit deschise la alte banci decat Banca Cont Central – 4 ianuarie 2012
 • - IDD emise in 30 decembrie 2011 cu livrare in 31 decembrie 2011:
 • Pentru participantii care au conturile de direct debit deschise la Banca Cont Central (BCR) – 4 ianuarie 2012
 • Pentru participantii care au conturile de direct debit deschise la alte banci decat Banca Cont Central – 5 ianuarie 2012
 • - Pentru zilele de livrare: 1 ianuarie 2012, 2 ianuarie 2012, 3 ianuarie 2012 si 4 ianuarie 2012 se vor emite IDD in ziua de 4 ianuarie 2012 cu urmatoarea scadenta:
 • Pentru participantii care au conturile de direct debit deschise la Banca Cont Central (BCR) – 5 ianuarie 2012
 • Pentru participantii care au conturile de direct debit deschise la alte banci decat Banca Cont Central – 6 ianuarie 2012

 • --------------------------------------------------------------------------------


 • Manualul cu instructiuni de instalare a programului ActivCard necesar pentru accesarea platformei PZU a fost actualizat cu instructiuni pentru instalarea pe calculatoarele cu sistem de operare Windows Vista sau Windows 7 si Internet Explorer 8. Descarca manualul de aici ...


 • In ziua de 5.08.2010 ora 1100 va avea loc intalnirea Grupului de Produs pentru Dezvoltarea Pietei pentru Ziua Urmatoare la sediul S.C. OPCOM S.A. » Detalii ...

 • Pentru sistemul de operare Microsoft Windows Vista se descarca driver-ul pentru ActivKey Sim de la Actividentity, de aici si se instaleaza pe computer dupa ce s-a instalat software-ul livrat de OPCOM (ActivCard Key). In meniul CUSTOM SETUP se selecteaza cele 2 optiuni ActivKey. Pentru orice detalii sau informatii privind Noul Sistem Informatic de Tranzactionare va rugam sa va adresati Serviciului Administrare Sisteme IT&C la tel: +4021 3071.404

 • In conformitate cu scrisoarea ANRE nr 2769/21.12.2004, Noul Sistem Informatic de Tranzactionare al S.C. OPCOM S.A., aplicatie realizata in conformitate cu noul Cod Comercial aprobat prin ordinul ANRE nr. 25 din 22 octombrie 2004 si publicat în Monitorul Oficial nr. 989 din 27 octombrie 2004. a intrat in functionare operativa incepand cu data de 30.06.2005. Modul de accesare a sistemului de tranzactionare este descris in "Ghidul Utilizatorului pentru Participantul la Piata pentru Ziua Urmatoare", document disponibil pentru descarcare de pe site-ul OPCOM (www.opcom.ro). Pentru ca participantul la piata sa se conecteze la sistemul de tranzactionare si cel de decontare are nevoie de o cheie de autentificare USB Token - care este unica si personalizata - si care are instalat software-ul client ActivCard. Pentru a putea accesa aplicatiile (pentru participarea la PZU si pentru decontare), este necesar ca sistemul de securitate IT al participantului sa permita traficul de tip https inspre/dinspre sistem. Cheia de autentificare USB Token, impreuna cu adresele URL necesare pentru accesarea aplicatiilor, vor fi puse la dispozitia fiecarui participant la piata incepând cu 30 decembrie 2004, in baza semnarii unui Contract de Comodat. Cheia de autentificare USB Token este proprietatea OPCOM. Deteriorarea sau pierderea acesteia determina imposibilitatea participarii la tranzactionare si/sau vizualizarea/descarcarea fisierelor continând rapoartele pentru decontare. In cazul in care cheia de autentificare USB Token este pierduta sau deteriorata, participantul la piata poate solicita inlocuirea acesteia, in conformitate cu conditiile prevazute în „Contractul de comodat” anexat. Pentru utilizarea cheii de autentificare USB personalul specializat al OPCOM va va acorda instruirea necesara. Ofertele de vanzare si/sau cumparare de energie electrica pot fi transmise in aplicatie prin preluarea unui fisier XML sau direct din interfata web. De asemenea, vor fi puse la dispozitia participantilor la piata si aplicatii utile pentru conversia fisierelor din format xls (Excel) în format XML. Inmanarea cheilor de autentificare USB Token personalizate se face participantilor la piata care au semnat “Contractul de Comodat” anexat. Cheia personalizata pentru societatea Dvs. va fi preluata de catre semnatarul contractului de comodat, in calitate de reprezentant al comodatarului.

 • Noul Sistem Informatic de Tranzactionare al S.C. OPCOM S.A. pune la dispozitia Participantilor la Piata o interfata prietenoasa, disponibila in limbile romana si engleza, usor de utilizat odata ce au fost insusite cateva concepte de baza. Modul de accesare a sistemului de tranzactionare este descris in "Ghidul Utilizatorului pentru Participantul la Piata pentru Ziua Urmatoare", document disponibil pentru descarcare de pe site-ul OPCOM. Pentru a putea accesa aplicatia, este necesar ca sistemul de securitate IT al participantului sa permita traficul de tip https anspre/dinspre sistem. Sistemul de tranzactionare este o aplicatie bazata pe web care nu are cerinte deosebite. Astfel, este suficient un calculator personal dotat cu un port USB liber, pe care ruleaza sistemul de operare Microsoft Windows 2000, XP sau Vista. Aplicatia este compatibila numai cu browser-ul Internet Explorer, cel putin versiunea 6.0 SP1. Pentru a asigura deplina securitate a tranzactiilor, este implementat un puternic sistem de certificare, autentificare si criptare a datelor. Acesta presupune ca participantul la piata se conecteaza la sistem cu ajutorul unei chei de autentificare USB Token - care este unica si personalizata - si ca are instalat software-ul client ActivCard. Pentru accesul in sistemul de tranzactionare, fiecare participant va primi cheia USB Token personala si un CD ce contine software-ul ActivCard asociat, impreuna cu instructiunile de instalare ale acestuia. Tranzactionarea este posibila fie prin completarea ofertelor direct in interfata web, fie prin transferul (upload) fisierului XML care contine oferta, dupa ce acesta a fost editat. Editarea acestui fisier se poate face cu Notepad, dar si cu o aplicatie dedicata cum ar fi XMLSpy. USB Token-ul trebuie sa nu fie deteriorat sau pierdut, intrucat fara acesta nu exista posibilitatea participarii la tranzactionare. Instalarea software-ului si utilizarea USB Token nu ridica probleme deosebite dar, in cazul in care acestea totusi apar, personalul specializat al OPCOM va va acorda asistenta tehnica necesara. Pentru orice detalii sau informatii privind Sistemul Informatic de Tranzactionare va rugam sa va adresati Serviciului Administrare Sistem IT&C la tel: +4021 3071.404