Home
 OPCOM: Grup de Produs PCV

10.6.2015
IMPORTANT
: consultare publică privind "Conventia de participare la PCV și procedurile aferente PCCV si PCBCV.

 • Convenția de participare la PCV - revizia 6
 • Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea și revocarea la/de la Piața de Certificate Verzi
 • Procedura privind decontarea tranzacțiilor pe Piața Centralizată de Certificate Verzi
 • Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi administrarea pieţei CBCV
 • Procedura privind ofertarea, validarea şi stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi
 • Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.06.2015.


• "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi"

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.

• "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată de Certificate Verzi"

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.


In urma interesului exprimat de 41 participanti la PCV, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor Grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a „Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Certificatelor Verzi (PCV)ˮ au fost selectați 18 participanți.
Mulțumim tuturor celor care și-au exprimat interesul pentru participarea la GT-PCCV.

Membrii Grupului Tehnic sunt:

 • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
 • S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A.
 • S.C. BIO ELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L.
 • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
 • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
 • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.
 • S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.
 • S.C. EDP RENEWABLES ROMANIA S.R.L.
 • S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.
 • S.C. ELECTRICA S.A.
 • S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.
 • S.C. EVIVA NALBANT S.R.L.
 • S.C. HYDRO-WIND POWER S.R.L.
 • S.C. M&M 2008 S.R.L.
 • S.C. MONSSON ALMA S.R.L
 • S.C. ROMCONSTRUCT TOP S.R.L.
 • S.C. TERAMET FAUR C S.R.L.
 • S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Textul propunerii de Regulament de organizare și funcționare a grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a „Regulamentului de organizare și funcționare a PCVˮ, anexat download PDF.