Home
 OPCOM: Achizitii definitivate
Achiziţii 2017
Nr.crt. Obiectul achiziţiei Cod CPV Anunţ de participare Procedura utilizată Criteriul utilizat Data depunerii ofertelor Numărul de oferte primite Denumirea cîştigătorului
/Cod fiscal
Data semnării contractului
1
                 
2