Home
 OPCOM: Organizare

Pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor sale, OPCOM a adoptat o structura organizatorica flexibila capabila sa preia sarcinile ce rezulta din prevederile Legii nr.123/2012, a Legii nr. 220/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, a reglememtarilor aprobate/avizate de Autoritatea Competenta cu respectarea legislatiei primare si secundare in vigoare.
Structura organizatorică în vigoare începînd cu data de 01.08.2016, în conformitate cu aprobarea Consiliului de Administraţie:

Organigrama

Structura realizeaza separarea principalelor activitati:

  • organizarea și administrarea pietelor centralizate pentru tranzacționarea angro, pe termen scurt a energiei electrice și realizarea activităților aferente funcției de Operator de Decontare, prin efectuarea operaţiunilor de decontare pentru piețele centralizate pe termen scurt cu asumarea rolului de contraparte pentru aceste piețe, respectiv stabilirea obligaţiilor de plată / drepturilor de încasare pentru Piaţa de Echilibrare şi a dezechilibrelor cantitative şi valorice ale Părţilor Responsabile cu Echilibrarea;
  • organizarea și administrarea pietelor centralizate pentru tranzacționarea angro, pe termen mediu și lung a energiei electrice, gazelor naturale, certificatelor verzi și a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in conformitate cu prevederile in vigoare ale legislației și cadrului de reglementare aplicabile;
  • supravegherea funcționării piețelor centralizate administrate in vederea raportarii datelor semnificative, a evaluarii functionalitatii pietei si a identificarii comportamentului inadecvat sau a tentativelor de abuz ale participantilor la piata;
  • definirea, planificarea și implementarea programelor de dezvoltare a portofoliului de produse și servicii puse la dispoziția mediului de afaceri în cadrul sectorului energetic;
  • administrarea economica si patrimoniala;
  • administrarea si dezvoltarea sistemelor informatice si de telecomunicatii;
  • dezvoltarea si consolidarea institutionala conform obiectivelor proprii si a strategiei de dezvoltare;
  • asigurarea cooperararii si reprezentarii cu profesionalism a societatii si cresterea gradului de satisfactie a clientilor;
  • gestionarea, dezvoltarea si perfectionarea continua a resurselor umane.
  • aplicarea continua a sistemului de management al calitatii si a controlului managerial;
Managementul OPCOM
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Sirma CARAMAN

Elena POPESCU, preşedinte

Ştefan-Valeriu IVAN

Anca-Magdalena CHISER

Ioana-Alina DRĂGAN

Cătălin-Cosmin OLTEANU

 

Felix-Florin BRANIȘTE

Petre Iulian NICOLESCU

COMITETUL DIRECTOR

Victor IONESCU, Director general

Luminiţa LUPULUI, Director, Direcţia Tranzacţii – Decontare Termen Scurt

Silvia FEDIUC, Director, Direcţia Economică

Rodica POPA, Director, Direcția Tranzacții la Termen şi Certificate

Remus BÂRSĂNESCU, Director, Direcţia Informatică şi Telecomunicaţii


Declaraţii ANI
2010-2017