Home
 • 21.07.2017
  Anunț:

  04.08.2017 ora 12:00 este termenul limită de primire a ofertelor inițiatoare pe PCCBCV pentru contractele cu durata maximă de valabilitate 31.08.2017 stabilită conform Art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017.
  În conformitate cu :

  • Prevederile art. X din OUG 24/2017:
   Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă contractele bilaterale ce se vor încheia pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi pot avea o durată maximă de valabilitate până la data de 31 august 2017 ;
  • Prevederile din "Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi", Aviz ANRE nr. 12/06.04.2016:

  - pct. 7.1.5. - Anunțul de organizare a sesiunii de licitație și oferta propusă pentru a fi supusă licitaţiei împreună cu contractul aferent sunt publicate pe pagina web a "Opcom" S.A., în secțiunea dedicată PCBCV, începând cu prima zi lucrătoare imediat următoare înregistrării ofertelor pentru publicare la "Opcom" S.A., pentru o perioadă de minim 5 zile lucrătoare (inclusiv ziua publicării ofertelor şi exclusiv data licitaţiei).
  - pct. 7.3.22. - În maxim 24 ore de la închiderea sesiunii de licitaţie, OPCV transmite Confirmările de tranzacţie, conform rezultatelor sesiunii de licitaţie
  - pct. 7.3.27. - Urmare datelor publicate şi/sau celor transmise Participanţilor la licitaţie după încheierea licitaţiei, în termen de de 24 de ore de la incheierea licitatiei pot fi formulate contestaţii privind ofertele intrate în licitaţie şi rezultatul licitaţiei. Aceste contestații sunt soluționate în termen de o (1) zi lucrătoare de la data primirii contestației.
  - pct. 7.3.29. - Încheierea contractelor pe baza rezultatelor licitațiilor se realizează de către părţi prin semnarea, în termen de maxim trei (3) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor licitaţiei (exclusiv data comunicării rezultatelor), a contractului bilateral publicat împreună cu oferta inițiatoare, cu respectarea întocmai a conţinutului şi formei acestora.
  - pct. 7.3.30. - În cazul în care nu sunt respectate întocmai prevederile prezentei Proceduri cu privire la încheierea contractului bilateral de vânzare/cumpărare CV, "Opcom" S.A. semnalează Participanţilor încălcarea termenului de depunere sau după caz, abaterile de la forma şi conţinutul contractului publicat, solicită remedierea acestor abateri şi, în cazul în care abaterile nu sunt remediate în termen de o (1) zi lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii solicitării) şi sesisează Autoritatea Competentă asupra neconformităţilor.
  Având în vedere aspectele precizate mai sus, termenul minim de la momentul încheierii sesiunii de licitație până la încetarea oricărei acțiuni prevăzută pentru semnarea contractului este de 8 zile lucrătoare față de care au fost considerate minimal un număr de 4 zile lucrătoare pentru emiterea facturilor pentru CV deja existente în contul din Registrul Certificatelor Verzi al vânzătorului la momentul organizării sau pentru CV emise după sesiunea de licitație pentru care sunt aplicabile și termenele specifice pentru notificarea de către CNTEE Transelectrica a CV emise și înregistrarea de către OPCOM a CV emise în contul participantului la piață producător.

  Față de prevederile enunțate ale "Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi", și considerentele prezentate, vă informăm că termenul limită pentru primirea ofertelor inițiatoare pentru contracte bilaterale cu durata maximă de valabilitate 31.08.2017 este 4 august 2017 ora 12:00.


 • 10.6.2015
  IMPORTANT
  : consultare publică privind Conventia de participare la PCV și procedurile aferente PCCV si PCBCV.

  • Convenția de participare la PCV - revizia 6
  • Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea și revocarea la/de la Piața de Certificate Verzi
  • Procedura privind decontarea tranzacțiilor pe Piața Centralizată de Certificate Verzi
  • Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi administrarea pieţei CBCV
  • Procedura privind ofertarea, validarea şi stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi
  • Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.06.2015.


 • Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 154/04.03.2015, Ordinul  ANRE nr. 8/25.02.2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2015 şi a Ordinul ANRE nr. 9/25.02.2015 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015.


 • În pagina « Tranzacționare - Produse/Piața Certificatelor Verzi/Proceduri Piața Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi » Au fost publicate, în format word, modelele ofertelor care pot fi formulate pe PCBCV în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare aplicabil.

 • IMPORTANT: În atenția participanților la PCBCV:
  „Ofertele inițiatoare de vânzare/cumpărare CV și contractele aferente vor fi transmise în varianta electronică pe email la adresa: pcbcv@opcom.ro