Home
Indicatori de concentrare PCBCV

Pentru luna de livrare 4/2017
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vînzare/cumpărare.
Vanzare   1.456
Cumparare   2.107
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vînzări/cumpărări.
Vanzare   62,60%
Cumparare   74,41%