Home
Indicatori de concentrare PZU

Pentru ziua de livrare 18/11/2017
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vînzare şi/sau cumpărare.
Activi   287
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vînzare/cumpărare.
Vînzare   1.378
Cumpărare   491
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vînzări/cumpărări.
Vînzare   52,16%
Cumpărare   27,57%