Home
Indicatori de concentrare PZU

Pentru ziua de livrare 27/5/2017
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vînzare şi/sau cumpărare.
Activi   247
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vînzare/cumpărare.
Vînzare   1.096
Cumpărare   514
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vînzări/cumpărări.
Vînzare   46,99%
Cumpărare   29,68%