Home
Indicatori de concentrare PZU

Pentru ziua de livrare 21/7/2017
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vînzare şi/sau cumpărare.
Activi   257
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vînzare/cumpărare.
Vînzare   861
Cumpărare   714
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vînzări/cumpărări.
Vînzare   43,33%
Cumpărare   39,19%