Home

Program Luni-Joi Vineri
Primirea ofertelor iniţiatoare
Primirea ofertelor coiniţiatoare
08:00–15:00
08:00–15:00
08:00–12:00
08:00–12:00
Orele limită de începere a sesiunilor de licitaţie 09:00–17:00* 09:00–14:00*
Atenție!  Pentru conformitate, vă rugăm ca în cazul în care în termen de 30 de minute de la transmiterea ofertelor nu recepționați confirmarea de transmitere să ne contactați la numerele de telefon: 021 3071 463 și/sau 021 3071 455.
În cazul în care documentele (oferte iniţiatoare/coiniţiatoare/de răspuns, contracte) nu pot fi transmise, OPCOM recomandă ca acestea să fie compactate/arhivate într-unul sau mai multe volume.
Data şi ora organizării sesiunilor de licitaţie vor fi stabilite de OPCOM cu respectarea termenului minim de publicare de 5 zile lucrătoare, luând în considerare sesiunile de licitaţie deja programate şi ofertele iniţiatoare primite în avans pentru care procedura de publicare este în curs de desfăşurare. Termenele pentru transmiterea la OPCOM a ofertelor de răspuns, ofertelor inițiatoare și coinițiatoare modificate, sunt cele prevăzute în Tabelul anunțuri privind organizarea sesiunilor de licitatie.

Anunţ: „În conformitate cu precizările articolelor 7.1.4.4, 7.4.1 şi 7.4.4 din Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă (PCCB-LE) vă informăm că:
- termenul limită de înregistrare la OPCOM a ofertelor iniţiatoare propuse spre publicare pentru care perioada de livrare începe din data de 01.01.2018, este 12.12.2017, ora 15:00;
- ultima zi în care pot fi organizate sesiuni de licitaţie pentru aceste oferte este data de 20.12.2017, cu respectarea ordinii de primire și înregistrare a ofertelor.”

* În situația în care numărul ofertelor inițiatoare primite este semnificativ, OPCOM își rezervă dreptul de a prelungi programul de organizare a sesiunilor de licitație.

Introduceti data raportului: (zz/ll/aaaa)   


   

Nu exista date pentru 16/12/2017.