Home

Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

Anunțuri - Specificații
Data Anunț privind desfășurarea sesiunii de licitație Data și interval orar transmitere oferte indicative Specificațiile licitației Data sesiunii de licitație
22.05.2017 anunt 29.05.2017 10:00 - 11:30 Decizia ANRE nr.819/08.06.2017 Sesiunea de licitație a fost suspendată în conformitate cu Decizia ANRE nr.819/08.06.2017