Home
 OPCOM: Înscrierea la PCCB-NC
Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-NC

  • La Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) se pot înregistra titulari de producere/furnizare/transport/distribuţie din sectorul energiei electrice;

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la modalitatea de tranzacţionare PCCB-NC, însoțită de următoarele documente:

  • Convenţie de participare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
  • În cazul în care solicitantul care este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele suplimentare, dacă este cazul, specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
  • În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrica, va depune documentele specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, conform Procedurii privind inregistrarea participantilor la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA.

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCCB-NC - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă:

 • Regulament privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014;
 • Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin negociere continuă, aviz ANRE nr. 65/19.12.2014;
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, aviz ANRE nr. 66/19.12.2014;
 • Contract standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC aplicabil începând cu 01.07.2017;
 • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 • Tarife percepute de către OPCOM SA în calitate de Operator al pieţelor centralizate de energie electrică
 • Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.
 • Ghidul Participantului la Piaţa Centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică-Modalitatea de tranzacţionare PCCB-NC
 • Instrucţiuni instalare smart-card pentru Windows 7

07.01.2015
IMPORTANT
! Menținerea calității de participant la PCCB
Urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/14.08.2014, informăm participații la piață că își pot menține calitatea de Participant la Piața centralizată a contractelor bilaterale doar prin semnarea Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă (PCCB-LE) și/sau a Convenţiei de participare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) până la data de 27 februarie 2015. După această dată, participanții care nu au transmis convențiile menționate vor fi revocați de la Piața centralizată a contractelor bilaterale. Semnarea convențiilor menționate și plata componentei de administrare a tarifului reglementat aplicat de OPCOM S.A. pentru fiecare dintre modalitățile de tranzacționare pentru care s-a transmis Convenția de participare, respectiv modalitatea de tranzacționare PCCB-LE și/sau PCCB-NC reprezintă condiție de participare la tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale, modalitățile PCCB-LE și/sau PCCB-NC.