Home
 OPCOM: Înscriere PTCE
Inscriere la PTCE
 • Etapele de parcurs in procesul de inregistrare ca participant la sesiunile de licitatie publice organizate pe Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera sunt:
  • DEPUNEREA UNEI SCRISORI DE INTENTIE LA OPCOM.
   • Model de scrisoare de intentie privind inregistrarea ca participant pe Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera
  • FURNIZAREA LA OPCOM A DOVEZII CA DETINE UN CONT INTR-UN REGISTRU AL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA DIN UNIUNEA EUROPEANA:
  • FURNIZAREA LA OPCOM A DOCUMENTATIEI SPECIFICE AGENTULUI ECONOMIC:
   • documentul oficial care confirma existenta legala a agentului economic, respectiv;
    • pentru persoanele juridice romane - copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
    • pentru persoanele juridice straine - copie dupa atestarea din partea Camerei de Comert sau a altui organ competent din tara in care isi are sediul societatea comerciala sau organizatia economica straina, care sa confirme existenta sa legala, obiectul activitatii si capitalul sau social si copie dupa Autorizatia de functionare in Romania eliberata de autoritatile romane;
   • copie dupa certificatul de inregistrare fiscala emis de autoritatile romane;
   • datele necesare inscrierii in Registrul de Tranzactionare:
    • numele Titularului de Cont;
    • adresa completa, telefon, fax, e-mail;
    • persoana sau persoanele desemnata(e) pentru a reprezenta Participantul in relatia cu SC OPCOM SA.
  • SEMNAREA CONVENTIEI DE PARTICIPARE PE PLATFORMA DE TRANZACTIONARE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA.
  • ACHITAREA TARIFULUI DE ACCES PE PLATFORMA DE TRANZACTIONARE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA.
 • Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 941/19.05.2010.
 • Regulamentul de organizare si functionare a Platformei de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera.
 • Conventia de participare pe Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera.
 • Procedura privind functionarea Platformei de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera.