Home
 OPCOM: Proceduri Piata Centralizata a Certificatelor Verzi
Proceduri Piaţa Centralizată de Certificate Verzi

20.07.2017
IMPORTANT:

Pentru sesiunea de tranzacționare din data de 21.08.2017, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare in vigoare, următoarele termene sunt aplicabile pentru validarea dreptului de ofertare:

 1. Achitarea până la data de 14.08.2017 a componentei de realizare a tranzacțiilor pe PCCV corespunzător tranzacțiilor din Sesiunea de Tranzacționare martie 2017 (art. 6.5.1.1. din Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi);
 2. Primirea până la data de 14.08.2017 a confirmărilor de încasare de la toți vânzătorii din Nota de Decontare pentru Sesiunea de Tranzacționare martie 2017 (art. 6.5.1.2. din Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi).

Este blocată participarea cu oferte a participanților care nu au îndeplinit cerința de la punctul 1) sau a cumpărătorilor pentru care nu a fost îndeplinită cerința de la punctul 2), în vederea realizării procesului de validare a ofertelor de vânzare/cumpărare de CV conform capitolului 6.5. din Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi.

Pentru sesiunea de tranzacționare din data de 21.08.2017 formularul de ofertă trebuie să conțină următoarele informații:

Luna de Tranzacționare:

AUGUST 2017

Sesiunea de Tranzacționare:

1

Ziua de Tranzacționare:

21.08.2017


IMPORTANT!
În conformitate cu prevederile Procedurii privind decontarea tranzacțiilor pe piața centralizată de certificate verzi, Aviz ANRE nr. 14/02.02.2014, participanților la PCV care au încheiat tranzacții pe PCCV, le revin OBLIGAȚIILE cu privire la achitarea/încasarea contravalorii certificatelor verzi tranzacționate și achitarea contravalorii componentei de tranzacționare pe PCV a tarifului reglementat practicat de OPCOM, precizate la:
• Art. 6.2.6., Art. 6.2.7, Art.6.2.12., Art. 6.2.13., Art. 6.2.16. si Art. 6.2.17, în cazul participanților vânzători pe PCCV;
• Art. 6.2.6., Art. 6.2.8, Art. 6.2.11. si Art. 6.2.15 în cazul participanților cumpărători pe PCCV.
În conformitate cu prevederile Art. 6.2.19 si 6.2.20, în cazul în care OPCOM nu primește confirmările de încasare/neîncasare la termenele prevăzute, anulează tranzacția respectivă, nu transferă CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului și suspendă atât vânzătorul, cât și, dacă este cazul, cumpărătorul, de la tranzacționare pe PCV pe o perioadă de 3 luni.

Adresele de solicitare a accesului pot fi transmise la nr. de fax: 021 3071 400 sau la adresele de e-mail secretariat@opcom.ro sau pcbcv@opcom.ro.

Manualul utilizatorului pentru aplicația software RegCV care deservește Registrul Certificatelor Verzi pentru consultarea online de către participanții la PCV a conturilor proprii.

 • Procedura privind ofertarea, validarea si stabilirea tranzactiilor cu certificate verzi pe piata centralizata de certificate verzi, revizia 6, Aviz ANRE nr. 10/06.04.2016.
 • Procedura privind decontarea tranzactiilor pe piata centralizata a certificatelor verzi, revizia 4, Aviz ANRE nr. 11/06.04.2016.
 • Procedura pentru situatiile de urgenta privind functionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare si/sau a cailor de comunicatie ale "Opcom" S.A. sau ale participantilor la piata centralizata de certificate verzi, revizia 2, Aviz ANRE nr. 14/06.04.2016.
 • Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi” avizată cu Avizul nr. 11/05.02.2014 emis de Preşedintele ANRE.
 • Ghid privind completarea ofertelor transmise pe Piața Centralizată de Certificate Verzi.
 • Machetă pentru completarea ofertelor de vânzare de certificate verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi ”.xlsx”

  Important! După descărcare machetele se vor deschide în modul ”Protected View” și este necesar să selectați opțiunea ”Enable Editing” pentru a efectua modificările necesare conform ofertei dumneavoastră de vânzare.

 • Machetă pentru completarea ofertelor de cumpărare de certificate verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi ”.xlsx”

  Important! După descărcare machetele se vor deschide în modul ”Protected View” și este necesar să selectați opțiunea ”Enable Editing” pentru a efectua modificările necesare conform ofertei dumneavoastră de cumpărare.

 • Model Confirmare pe proprie răspundere privind încasarea contravalorii CV vândute pe PCCV. Confirmările se vor transmite cu nr. de înregistrare utilizând antetul societăţii, după caz.

 •