Home
 OPCOM: Proceduri Termen
Piaţa Certificatelor Verzi - Proceduri Piaţa Centralizată la Termen

Cadrul de reglementare aferent funcționării PCTCVi:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei de Certificate Verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.77/2017.
  • Metodologia de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 78/2017.
  • Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi.
  • Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi.
  • Ghidul de utilizare a platformei de tranzacţionare PCTCV.
  • Model Confirmare pe propria răspundere.
  • Model pentru blocare coduri CV.
  • Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi.