Home
 OPCOM: Inregistrare PI
PI - Înregistrare, Convenţie, Proceduri, Instrucţiuni

Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa Intrazilnică de energie electrică:

 • Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producerea de energie electrică (pentru producători) sau furnizarea de energie electrică (pentru furnizori);
 • Înregistrarea ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE;
 • Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM S.A. Model Scrisoare de intentie;
 • Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A. şi depunerea acestuia la OPCOM;
 • Semnarea Convenţiei de participare la Piata Intrazilnică de energie electrică cu completare privind asumarea observaţiilor ANRE la Convenţie prevăzute în avizul de acceptare a Convenţiei de participare la P.I., în pagina de semnături conform Exemplului completat.”
--------------------------------------------------------------------
 • Regulament de organizare şi funcţionare a Pieţei Intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 73/10.10.2013;
 • Procedura privind funcţionarea Pieţei Intrazilnice de energie electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 2/10.01.2014;
 • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 • Convenţia de participare la Piaţa Intrazilnică de energie electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 1/10.01.2014
 • Convenţia de participare la Piaţa Intrazilnică de energie electrică – revizia 1, avizată și amendată conform prevederilor Avizului ANRE nr. 1/10.01.2014
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Procedura privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa Intrazilnică de Energie Electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 3/10.01.2014;
 • Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata Intrazilnica de Energie Electrica
 • Procedura privind privind încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 4/10.01.2014.
 • Noile modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI
 • IBAN cont central pentru Piaţa Intra-zilnică: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081
 • Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.
 • Ghidul Participantului la Piaţa Intrazilnică de energie electrică (pentru mecanismul de tranzacţionare prin corelare continuă), Versiunea 2
 • Instrucţiuni instalare Token pentru Windows 7
 • Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON
 • Lista băncilor care au încheiat acte adiţionale la convenţiile cu BCR pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare tranzacţiilor pe PI.

Program de funcţionare a Pieţei Intra-zilnice

00:00 Deschiderea pieţei şi a sesiunii de tranzactionare pentru ziua de livrare curenta
19:00 Deschiderea sesiunii de tranzacţionare pentru ziua de livrare următoare
22:30 Închiderea pieţei
22:30 – 24:00 Desfăşurarea programului de mentenanţă a sistemului de tranzacţionare