Home
 OPCOM: PCGN Program tranzacționare
PCGN-LN - Program de tranzacționare


10:00 Deschidere Etapa de licitare

10:00 – 10:40 Etapa de Licitare (40 minute)

 • Iniţiatorii licitaţiei introduc ofertele în sistem – cantitatea şi preţul publicate prin ofertă.
 • Pot fi introduse ordine de răspuns -  cantitate şi preţul ofertat.
 • Ordinele de răspuns pot fi modificate şi/sau anulate pe tot parcursul acestei etape.

10:40 – 10:55 (15 minute)

 • În intervalul 10:40 – 10:50 nu mai pot fi introduse ordine noi. Ordinele existente nu pot fi modificate sau anulate.
 • În intervalul 10:50 – 10:55 se realizează corelarea ordinelor existente în piaţă. Preţul de adjudecare la care se vor încheia tranzacţiile este preţul ofertelor de cumpărare.
 • Se actualizează fereastra de tranzacţii

10:55 – 11:05 Pauză între sesiuni în vederea evaluării de către participanţi a rezultatelor din prima sesiune (10 minute)
11:05 Deschidere Etapa de negociere continuă

11:05 – 11:45 Etapa negociere continuă (40 minute)

 • Iniţiatorii îşi pot modifica ofertele în sensul scăderii preţului pentru ofertele de vânzare sau în sensul creşterii preţului pentru ofertele de cumpărare şi/sau în sensul scăderii numărului de contracte ofertate.
 • Pot fi introduse noi ordine de răspuns, pot fi modificate şi/sau anulate ordinele introduse și necorelate în etapa anterioară.
 • Corelarea odinelor se realizează în mod continuu şi automat pe măsură ce este îndeplinită condiția de compatibilitate de preț . Ordinea de corelare ia în considerare preţul şi marca de timp a fiecărui ordin.
 • Preţul de adjudecare la care se va încheia o tranzacţie este preţul ofertei care a răspuns unei oferte introdusă anterior în platforma de tranzacţionare.
 • Se actualizează fereastra de tranzacţii

11:45 Încheierea sesiunilor de tranzacţionare.