Home
 OPCOM: OTC_Prezentare
PC-OTC - Prezentare

Caracteristici

 • Tranzacţionarea este continuă şi se realizează online, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă.
 • Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al puterii ofertate, profilului zilnic al livrărilor şi perioadelor de livrare.
 • Participarea la PC-OTC este condiționată de stabilirea listelor de eligibilitate notificate de fiecare participant la piaţă. Listele de eligibilitate trebuie să prevadă un număr minim de 8 contrapărți eligibile ca potenţiali parteneri contractuali.
 • Tranzacțiile încheiate pe această piață vor fi subscrise contractelor bilaterale agreate înainte de participarea la tranzacţionare, încheiate în baza contractului standard EFET.
 • Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică.
 • După încheierea sesiunii de licitaţie OPCOM SA publică pe pagina sa web date privind: preţul de atribuire şi cantităţile aferente fiecărui preţ de atribuire înregistrat, informaţii complete aferente tranzacţiilor la care preţul de închidere a variat cu cel puţin 10% faţă de preţul de referinţă, dacă aceasta a fost prima tranzacţie în cursul zilei curente, sau faţă de preţul tranzacţiei precedente din ziua curentă, informaţii aferente tranzacţiilor pentru care cantitatea este de peste 50 MW/produs.

Caracteristicile ofertelor
Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

 • Profilul livrărilor:

Livrare în bandă (oferte la putere medie orară constantă pe perioada de livrare) (00:00 – 24:00)
Livrare în ore de vârf de sarcină (de Luni până Vineri de la ora 07:00 – 23:00)
Livrare în ore de gol de sarcină (de Luni până Vineri 00:00 – 07:00 şi 23:00 – 24:00 şi Sâmbătă – Duminică 00:00 – 24:00)

 • Perioadei de livrare:

1 an
1 semestru
1 trimestru
1 lună
1 săptămână
1 weekend
1 zi

 • Puterii minime orare oferite spre tranzacţionare: 1MW. Puterea orară oferită spre tranzacţionare trebuie să fie un multiplu de 1 MW.
 • Cantitatea de energie electrică tranzacţionată.
 • Preţul la care este ofertată cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un contract, exprimată în lei/MWh.
 • Data începerii livrării.

Participanţii la PC-OTC introduc ofertele proprii de vânzare/cumpărare conform programului de tranzacţionare şi calendarului de tranzacţionare. Pe toată durata sesiunii de tranzacţionare, participanţii pot introduce, modifica, suspenda/activa şi/sau anula ofertele de vânzare/cumpărare precum şi să vizualizeze toate ofertele existente în piaţă. Dacă parteneri eligibili introduc în piaţă oferte care îndeplinesc condiţia de compatibilitate – preţul de cumpărare mai mare, cel puţin egal cu preţul de vânzare, respectiv preţul de vânzare mai mic, cel mult egal cu preţul de cumpărare, sunt corelate printr-un proces automat derulat de platforma de tranzacţionare, în timp real. Dacă ofertele îndeplinesc condiţia de compatibilitate dar sunt introduse în piaţă de participanţi la piaţă alţii decât partenerii eligibili, administratorul platformei va rezerva ordinele şi va desfăşura activităţile prevăzute în procedurile operaţionale pentru modul de intermediere a tranzacţiilor.
Succesiunea activităţilor

 • Deschiderea sesiunii de licitaţie.
 • Derularea sesiunii de licitaţie – introducerea,modificarea/suspendarea/activarea şi/sau anularea ofertelor de vânzare/cumpărare, încheierea tranzacţiilor în timp real în cazul partenerilor eligibili, încheierea tranzacţiilor în urma aplicării procedurii de intermediere de către administratorul platformei în cazul participanţilor la piaţă alţii decât partenerii eligibili.
 • Etapa de pre-închidere.
 • Încheierea sesiunii de licitaţie - OPCOM SA transmite participantilor la PC-OTC care au încheiat tranzacţii, formularele de confirmare a tranzacţiilor.