Home
 OPCOM: PCCB-PC despre

Prezentare mecanism (Descriere PCCB-LE_PCCB-NC_PCCB-PC)


Caracteristici

  • Încheierea contractelor de procesare a combustibilului are loc în situaţii de criză pe piaţa de energie electrică.
  • Identitatea şi intenţia de ofertare a participanţilor la piaţă este cunoscută de către întreg mediul de afaceri.
  • Ofertele iniţiatoare pot fi propuse doar de către titularii de licenţă de furnizare de energie electrică iar ofertele de răspuns pot fi depuse doar de către titularii de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice.
  • Perioada de livrare nu poate fi mai mare decât durata situaţiei de criză pe piaţa de energie electrică.
  • Preţul de deschidere: cel mai mare preț echivalent al energiei electrice rezultate în urma procesării pe care inițiatorul este dispus să îl plătească.
  • Față de orice oferta inițiatoare publicată poate fi formulată o intenție de răspuns. Ofertele pot fi retrase cu asumarea prevederilor Procedurii PCCB-PC referitoare la plata sumei penalizatoare.
  • Este obligatorie utilizarea contractului - cadru de procesare a combustibilului pe PCCB-PC.  
  • Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă  de furnizare de energie electrică  și către titularii de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC, aviz ANRE nr. 67/19.12.2014.
  • După închiderea sesiunii de licitație, lista ofertanţilor este publică.

Succesiunea evenimentelor pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-PC
Transmitere de către Participantul initiator a ofertei inițiatoare de procesare a combustibilului precum și  şi a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru de procesare a combustibilului propus, în variantă electronică: Z-4:
4 zile lucrătoare în avans pana la ora 15:00 L-J, 12:00 V;
Verificarea ofertei și a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru de procesare a combustibilului. În caz de neconformitate cu prezenta Procedură, publicarea acestora și motivul pe site-ul OPCOM: Z-4;
Publicare de către OPCCB a Anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie, a ofertei inițiatoare, a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru: Z-3:
3 zile lucrătoare în avans;
Termen limită transmitere oferte de răspuns: cel târziu o zi inainte de începerea sesiunii de licitaţie:
Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA: Z+1:
1 zi lucrătoare;
Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: Z+1:
1 zi lucrătoare;
Încheierea contractului bilateral de vânzare-cumpărare energie electrică: Z+3:
3 zile lucrătoare, exclusiv ziua licitației;
Verificarea de către OPCCB a contractului cadru de procesare a combustibilului încheiat întocmai cu rezultatul sesiunii de licitație și conform cu cel publicat împreună cu oferta inițiatoare. În caz de neconformitate, OPCCB va suspenda și penaliza participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
Prima zi de livrare:  prima zi calendaristică după cinci (5) zile lucrătoare de la data licitaţie
Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare:
în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare:
Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică