Home
 OPCOM: PCSU inregistrare
Înscrierea participanților la Piaţa centralizată pentru serviciul universal

Prezentare mecanism PCSU

La Piaţa centralizată pentru serviciul universal (PCSU) un titular de licență se poate înregistra în calitate de:

  • Cumpărător prin licitație – dacă este desemnat de către ANRE pentru prestarea serviciilor de furnizor de ultimă instanță (FUI). Participarea FUI la PCSU este obligatorie pentru achiziția energiei electrice destinate acoperirii consumului de energie electrică facturat la tarif CPC al clienților finali deserviți în regim de serviciu universal;
  • Participant la licitație – dacă deține o licență de producere sau furnizare energie electrică, cu excepția FUI.

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie (cu excepția FUI) privind înregistrarea ca Participant la piața centralizată pentru serviciul universal, însoțită de următoarele documente:

  • Convenţia de participare la piaţa centralizată pentru serviciul universal, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
  • În cazul în care solicitantul care este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune, dacă este cazul, documentele suplimentare specifice Pieței centralizate pentru serviciul universal, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
  • În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele specifice Pieței centralizate pentru serviciul universal, conform Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM SA.

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată pentru serviciul universal:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM (cu excepția FUI), însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCSU - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate pentru serviciul universal:
 • Regulament de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 65/22.07.2014 (forma consolidată);
 • Regulament de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 65/22.07.2014;
 • Ordinul ANRE nr. 75/09.08.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.65/2014 și pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015;
 • Ordinul ANRE nr. 35/17.05.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.65/2014, și a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2667/2014
 • Ordinul ANRE nr. 13/24.02.2017 privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 65/22.07.2014
 • Procedura operațională de desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător, Aviz ANRE nr. 31/24.08.2016
 • Convenţia de participare la Piaţa centralizată pentru serviciul universal, aviz ANRE nr. 3/04.02.2015;
 • Tarife percepute de către OPCOM SA în calitate de Operator al pieţelor centralizate de energie electrică
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal (forma consolidată);
 • Ordinul ANRE nr. 38/25.05.2017 privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr. 2667/2014
 • Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia Președintelui ANRE nr. 2667 din 15.10.2014;
 • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 • Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.

Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puţin una din pieţe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.

Ghidul de utilizare a Platformei informatice PCSU.