Home
 OPCOM: PCSU despre
Caracteristici generale
  • Prezentare mecanism PCSU
  • Licitațiile pe piaţa centralizată pentru serviciul universal se desfășoară trimestrial pentru două sau trei produse specifice cu livrare în trimestrul calendaristic următor.
  • Numărul de produse tranzacționate simultan și zilele/intervalele orare caracteristice fiecărui produs se stabilesc de către ANRE și pot fi diferite în funcție de perioada de livrare pentru care se organizează licitația.
  • Pentru a participa la licitație cu oferte de vânzare, titularii de licență trebuie:
   • să fie înregistrați la PCSU și să semneze Convenția de participare la PCSU cu cel puțin 13 zile lucrătoare înainte data de deschidere a sesiunii de licitație;
   • să dețină, în baza Contractului de comodat semnat cu OPCOM SA, o cheie de acces pentru conectarea la sistemul de tranzacționare al PCSU și să fi primit codul de utilizator și parola de acces din partea administratorilor PCSU;
   • să constituie garanția financiară de participare la licitație;
   • să transmită oferte indicative.
Succesiunea evenimentelor pe Piaţa centralizată pentru serviciul universal
  • Publicarea Anunțului privind desfășurarea licitației – cu cel puțin 28 de zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare;
  • Depunerea garanțiilor financiare de participare la licitație – 2% din valoarea intenției pentru oferta indicativă aferentă limitei maxime a prețului de pornire a licitației;
  • Transmiterea ofertelor indicative – în data și intervalul orar stabilite prin Anunțul privind desfășurarea licitației. Pentru fiecare produs de interes participanții introduc de la terminalele proprii două cantități disponibile pentru vânzare – o cantitate corespunzătoare limitei maxime a prețului de pornire a licitației și o cantitate corespunzătoare limitei minime a prețului de pornire a licitației;
  • Publicarea Specificațiilor licitației – cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de deschiderea sesiunii de licitație;
  • Desfășurarea sesiunii de licitație:
   • în runde iterative, prețul anunțat pentru o rundă fiind mai mic decât prețul din runda anterioară, pentru fiecare produs de tranzacționare în parte;
   • în fiecare rundă se parcurg 3 etape: etapa de ofertare (20 minute), etapa de calcul (40 minute) și etapa de raportare (20 minute). Aceste durate respectiv ora de începere a unei runde pot fi modificate cu minim 15 minute înainte de începerea lor;
   • în prima rundă a sesiunii de licitație, eligibilitatea unui participant este egală cu suma cantităților corespunzătoare limitei maxime a prețului de pornire a licitației, prevăzute în ofertele indicative transmise pentru toate produsele tranzacționate simultan;
   • în prima rundă a sesiunii de licitație un participant introduce o ofertă de vânzare pentru fiecare produs de interes. Suma cantităților propuse pentru toate produsele nu poate depăși eligibilitatea inițială a participantului;
   • din a doua rundă de licitație, pentru un produs de tranzacționare poate fi introdusă și o cantitate retrasă la preț de reținere și una sau două (dacă sunt tranzacționate trei produse simultan) solicitări de transfer;
  • Stabilirea prețurilor de închidere a licitației pentru fiecare produs de tranzacționare și câștigătorii;
  • Publicarea rezultatelor licitației și transmiterea Confirmărilor de tranzacții;
  • Încheierea obligatorie a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin decizie a președintelui ANRE și depunerea la OPCOM SA a dovezii semnării acestuia de către părți.

  Ghidul de utilizare a Platformei informatice PCSU.