Home
 OPCOM: PCGN-OTC descriere
PCGN-OTC - Descriere

Caracteristici

 • Tranzacţionarea este continuă şi se realizează online, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă.
 • Piaţa este deschisă participării operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, titularilor de licenţă de furnizare emisă de către ANRE sau clienților care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată de gaze naturale.
 • Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al profilului zilnic al livrărilor şi perioadelor de livrare.
 • Participarea la PCGN-OTC este condiționată de stabilirea listelor de eligibilitate notificate de fiecare participant la piaţă.
 • Tranzacțiile încheiate pe această piață vor fi subscrise contractelor cadru preagreate înainte de participarea la tranzacţionare.
 • După încheierea sesiunii de licitaţie OPCOM publică pentru fiecare produs tranzacționat: prețul de închidere și cantităţile aferente fiecărui preț de închidere înregistrat, prețul maxim de cumpărare și prețul minim de vânzare propuse, cantitatea totală tranzacționată și prețul mediu ponderat de tranzacționare  şi lista participanţilor la licitaţie, dacă aceasta cuprinde cel puțin 3 participanți.

Caracteristicile ofertelor

 • Cantitatea de gaze naturale.
 • Preţul la care este ofertată cantitatea de gaze naturale, exprimat în lei/MWh.
 • Data începerii livrării.

Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

 • Profilului livrărilor:

Livrare în bandă (06:00 – 06:00 – zi gazieră)

 •  Perioadei de livrare:

1 an calendaristic
1 an gazier
1 semestru calendaristic
1 semestru gazier
1 trimestru
1 lună
1 săptămână
1 zi
Participanţii la PCGN-OTC introduc ofertele proprii de vânzare/cumpărare conform programului de tranzacţionare şi calendarului de tranzacţionare.

Succesiunea activităţilor

 • Deschiderea sesiunii de tranzacționare.
 • Derularea sesiunii de tranzacționare – introducerea,modificarea/suspendarea/activarea şi/sau anularea ofertelor de vânzare/cumpărare, vizualizarea ofertelor în culori diferite în funcție de lista albă de eligibilitate, încheierea tranzacţiilor în timp real în cazul partenerilor eligibili, încheierea tranzacţiilor în urma aplicării procedurii de intermediere de către administratorul platformei în cazul participanţilor la piaţă alţii decât partenerii eligibili (cu marjă zero sau cu marjă diferită de zero).
 • Etapa de pre-închidere.
 • Încheierea sesiunii de tranzacționare - OPCOM transmite participanților la PCGN-OTC care au încheiat tranzacţii formularele de încheiere a tranzacţiilor.