Home
 OPCOM: Prezentare Spot
Piaţa Certificatelor Verzi - Prezentare Piaţa Centralizată anonimă Spot

Prezentare mecanisme (Descriere PCSCV)


Caracteristici

 • Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, în fiecare zi lucrătoare.
 • Sesiunile de tranzacționare sunt organizate între orele 09:00-11:00;
 • Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare;
 • Ofertele sunt simple: cantitate în număr de CV (număr întreg) – preț în Lei/CV (cu patru zecimale).
 • Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa de Certificate Verzi.
 • După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei respectiv: numarul de CV tranzacționate și prețul de închidere a pieței.

Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare pentru instrumentele specifice.

Succesiunea activităţilor

 • Pot introduce oferte de vânzare numai producătorii E-SRE;
 • Pot introduce oferte de cumpărare titularii de licență de furnizare cu obligație de achiziție de CV sau producătorii care se află în situația de a nu îndeplini numărul de CV pentru care au obligație de livrare în cadrul unui contract bilateral deja semnat;
 • Pentru a obține dreptul de a introduce oferte de cumpărare de CV, producătorii E-SRE trebui să notifice la OPCOM situația obiectivă creată și numărul de CV pe care nu îl pot acoperi în cadrul obligațiilor contractuale deja asumate;
 • Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard definit pentru ziua în care are loc sesiunea de tranzacționare; tipul ofertei: vânzare /cumpărare și completând numărul de CV; prețul propus [Lei/CV];
 • Numărul maxim de CV dintr-o ofertă este de 10.000 CV;
 • Numărul de CV dintr-o ofertă de vânzare nu poate depăși numărul de CV valabile din contul producătorului E-SRE;
 • Corelarea ofertelor se realizează în mod automat la sfârșitul sesiunii de tranzacționare și asigură tranzacționarea ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare care îndeplinesc condiţia de compatibilitate cu prețul de închidere al pieței şi anume: preţul unei oferte de cumpărare tranzacționate este mai mare sau cel puţin egal cu preţul de închidere al pieței și respectiv preţul unei oferte de vânzare tranzacționate este mai mic sau cel mult egal cu preţul de închidere al pieței, pentru cantitatea maximă comună în ofertele de cumpărare și ofertele de vânzare care îndeplinesc condiția de compatibilitate;
 • Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA după încheierea sesiunii de tranzacționare;
 • Transmiterea Confirmărilor de tranzacție după închiderea sesiunii de tranzacționare;
 • Facturarea de către Vânzători și achitarea de către Cumpărători a contravalorii CV tranzacționate;
 • Transmiterea de către Vânzători a confirmărilor pe proprie răspundere în vederea realizării transferului CV tranzacționate din contul Vânzătorilor în contul Cumpărătorilor;
 • Suspendarea și penalizarea participanților care nu își asumă tranzacțiile încheiate și publicarea pe site-ul a participanților suspendați și motivului suspendării;
 • Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
 • Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.