Home
 OPCOM: despre pcv
Piata de Certificate Verzi

Certificatul Verde (CV) reprezinta o forma de sustinere a energiei electrice produsa din surse regenerabile.

 • Certificat Verde - Document care atesta ca o cantitate de energie electrica este produsa din surse regenerabile de energie.
 • OPCOM – Operatorul Pietei de Certificate Verzi – Persoana juridica ce asigura tranzactionarea Certificatelor Verzi si care determina preturile pe Piata Centralizata a Certificatelor Verzi, îndeplinind functiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Pietei de Certificate Verzi (Ord. ANRE nr. 22/2006).
 • Sistem de cote obligatorii – Mecanism de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie, prin achizitia de catre furnizori a unui numar de certificate verzi corespunzator cotelor obligatorii de energie electrica produsa din aceste surse, impuse prin lege.
  Functionarea sistemului de cote obligatorii pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile de energie, presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
  • Prin lege se stabilesc cote anuale de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, în consumul intern de energie electrica
  • Autoritatea de reglementare califica anual producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie, pentru a obtine Certificate Verzi.
  • Producatorii primesc pentru fiecare unitate de energie electrica livrata în retea (1 MWh), un numar de Certificate Verzi, conform legii; acestea pot fi vândute separat de energia electrica, pe Piata de Certificate Verzi
  • Pentru îndeplinirea obligatiei, furnizorii trebuie sa detina un numar de Certificate Verzi corespunzator cotei de energie electrica din surse regenerabile de energie impusa
  • Valoarea Certificatelor Verzi reprezinta un câstig suplimentar primit de producatori pentru “energia curata” pe care o livreaza în retele
  • Pretul energiei electrice este determinat pe piata de energie electrica

Pretul Certificatului Verde este determinat prin mecanisme de piata:

 • Prin contracte bilaterale între producatori si furnizori
 • Pe o piata centralizata organizata si administrata de OPCOM

Pretul Certificatelor Vezi variaza într-un interval [ Pmin ÷ Pmax ] stabilit prin Hotarâre de Guvern. Pretul minim este impus pentru protectia producatorilor, iar pretul maxim pentru protectia consumatorilor.
Energia electrica se tranzactioneaza separat de certificatele verzi.
Actori

 • Autoritatea de Reglementare – ANRE
 • Producatori de energie electrica din surse de energie regenerabile
 • Furnizori
 • Operatorul de Transport si de Sistem – O T S
 • OPCOM

Sursele regenerabile eligibile sa participe în sistemul de tranzactionare a Certificatelor Verzi (Legea 220/27.10.2008):

 • Energie hidro utilizata în centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW
 • Energie eoliana
 • Energie solara
 • Energie geotermala si gazele combustibile asociate
 • Biomasa
 • Biogaz
 • Gaz de fermentare a deseurilor
 • Gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate

Cadrul legislativ: website-ul Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei.

Pentru mai multe informatii privind Piata pentru Certificate Verzi descarcati documentul atasat download PDF