Home
 OPCOM: Cum devii participant la PZU
Inscriere la PZU
 • Au fost publicate procedurile operaționale aferente funcționării PZU elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 82/2014 care aprobă „Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică” și care prevede:
  Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 11 noiembrie 2014.

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică” prevede:

  Art. 194 - Ultima zi de livrare pe baza regulilor PZU naţional, înaintea celei de aplicare a mecanismului de cuplare a pieţelor bazat pe orar CET, va avea 25 de intervale de tranzacţionare.
  Art. 195 - Dacă este cazul, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi data aplicării efective a mecanismului de cuplare, se consideră că piaţa este decuplată şi se aplică procedura de ultimă instanţă.

  Procedurile operaționale aferente funcționării PZU elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 82/2014

  • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
  • Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică,
  • Procedura Operațională de stabilire a formatului, conținutului, modului de transmitere și de validare a ofertelor pe Piața pentru Ziua Următoare
  • Procedura Operațională privind declașarea licitației secundare,
  • Procedura Operațională de ultimă instanță
  • Procedura Operațională privind confirmarea tranzactiilor transmise participanților la Piața pentru Ziua Următoare
  • Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare,
  • Noile modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI
  • Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata de energie electrica pentru Ziua Urmatoare

  Codul IBAN al Contului Central de PZU – RO 59 RNCB 007 402 921 737 0032

  Ghidul utilizatorului Participantului la Piața pentru Ziua Următoare”, Versiunea 1.

  Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON

  Rezultatele cuplarii PZU sunt stabilite printr-un algoritm unificat de matching - Euphemia, care realizeaza un matching comun al ofertelor.

  Procedura de transmitere a notificărilor fizice pe PRE-uri aferente tranzacțiilor pe PZU în situația transferului de către participanții la PZU, a responsabilității echilibrării de la un PRE la alt PRE. • Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa pentru Ziua Următoare:
  • OBŢINEREA DIN PARTEA AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI A LICENŢEI PENTRU:
   • PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ (PENTRU PRODUCĂTORI);
   • FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ (PENTRU FURNIZORI);
  • ÎNREGISTRAREA CA PARTE RESPONSABILĂ CU ECHILIBRAREA (PRE) LA OPERATORUL PIEŢEI DE ECHILIBRARE SAU DELEGAREA RESPONSABILITĂŢII ECHILIBRĂRII CĂTRE O ALTĂ PRE;
  • DEPUNEREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE LA OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE “OPCOM” S.A.;
  • ÎNTOCMIREA DOSARULUI CU DOCUMENTAŢIA SPECIFICATĂ ÎN PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE ŞI DEPUNEREA ACESTUIA LA OPCOM;
  • SEMNAREA CONVENŢIEI DE PARTICIPARE LA PIATA PENTRU ZIUA URMĂTOARE.
  • DEPUNEREA LA SOCIETATEA OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE OPCOM SA A DECLARATIEI PE PROPRIE RASPUNDERE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. IV PCT.1.E) DIN ORDONANTA GUVERNULUI ROMANIEI NR. 28/27.08.2013 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MASURI FISCAL – BUGETARE, SI PRIMIREA DE LA OPCOM A DECLARATIEI SALE PE PROPRIE RASPUNDERE.
 • Convenţia de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare.
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Procedura operationala de stabilire a formatului, continutului, modului de transmitere si de validare a Ofertelor pe Piata pentru Ziua Urmatoare, revizia 1, Avizul Preşedintelui ANRE nr.20 din 22.05.2008;
 • Procedura privind constituirea, verificarea si utilizarea garantiilor financiare pentru participarea la Piata pentru Ziua Urmatoare, revizia 2, Avizul ANRE nr. 23 din 12.03.2014;
 • Procedura operationala de stabilire si modificare a Scalei de pret pentru Piata pentru Ziua Urmatoare, Avizul Preşedintelui ANRE nr.4 din 17.01.2005.
 • Procedura operationala privind situatiile in care nu se poate stabili pretul de inchidere a Pietei pentru Ziua Urmatoare, Avizul Preşedintelui ANRE nr. 11 din 08.02.2005
 • Procedura operationala privind Confirmarea tranzactiilor transmise Participantilor la Piata pentru Ziua Urmatoare si Operatorului de Decontare, Avizul Preşedintelui ANRE nr.13 din 29.12.2004
 • Procedura operationala pentru situatiile de urgenta privind functionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare si a cailor de comunicatie ale OPCOM S.A. si ale participantilor la Piata pentru Ziua Urmatoare, Avizul Preşedintelui ANRE nr.10 din 08.02.2005.
 • Procedura operationala privind continutul standard al Registrului unitatilor de productie din configuratiile calificate pentru productii prioritare, Avizul Preşedintelui ANRE nr. 5 din 14.01.2005, si Anexa
 • Procedura operationala de validare a notificarilor preliminare si finale de productie prioritara de energie electrica si de stabilire a cuantumului acceptat ca prioritar pe piata pentru ziua urmatoare, Avizul Preşedintelui ANRE nr. 32 / 29.06.2005
 • Ordinul ANRE nr.25 din 21 octombrie 2006
 • Decizia ANRE nr.1665 din 7 decembrie 2006
 • Procedura de suspendare a dreptului de participare pe Piata pentru Ziua Urmatoare a participantilor care nu-si îndeplinesc obligatiile fata de OPCOM S.A. sau fata de ceilalti paticipanti la Piata pentru Ziua Urmatoare
 • Decizia ANRE nr.1053 din 29 mai 2008 privind incetarea valabilitatii prevederilor „Procedurii de suspendare a dreptului de participare pe PZU a participantilor care nu-si indeplinesc obligatiile fata de OPCOM S.A. sau fata de ceilalti participanti la PZU”
 • Ordinul ANRE nr. 53/2011 privind stabilirea termenului limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzacţionare anterioară zilei de livrare, pe Piaţa pentru Ziua Următoare de energie electrică
 • Ghidul Utilizatorului pentru participantul la Piata pentru ziua urmãtoare
 • Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.
 • Manual de instalare ActivIdentity