Home
 OPCOM: conventie, inregistrare
Înscrierea la Piaţa de Certificate Verzi

 • Convenţia de participare la PCV, revizia 6, Aviz ANRE nr. 8/06.04.2016
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Procedura privind inregistrarea, retragerea, suspendarea si revocarea participantilor la/de la piata de certificate verzi, revizia 1, Aviz ANRE nr. 9/06.04.2016.
 • Etapele de parcurs de către un agent economic pentru înscrierea sa ca participant la Piaţa de Certificate Verzi:
  • OBŢINEREA ACREDITĂRII PENTRU APLICAREA SISTEMULUI DE PROMOVARE PRIN CERTIFICATE VERZI ŞI A LICENŢEI (UNDE ESTE CAZUL) DE LA A.N.R.E. (PRODUCĂTORI)
  • OBŢINEREA LICENŢEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE (UNDE ESTE CAZUL)
  • ÎNSCRIEREA PRODUCĂTORILOR LA C.N. TRANSELECTRICA S.A. PENTRU EMITEREA DE CERTIFICATE VERZI DE CĂTRE OPERATORUL DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM
  • COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE LA S.C. OPCOM S.A.
  • FURNIZAREA LA S.C. OPCOM S.A. A DOCUMENTELOR MENŢIONATE ÎN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA DE CERTIFICATE VERZI
  • ACHITAREA TARIFULUI DE ACCES LA PIAŢA DE CERTIFICATE VERZI LA S.C. OPCOM S.A.
  • SEMNAREA CONVENŢIEI DE PARTICIPARE LA PIAŢA DE CERTIFICATE VERZI
  • Model Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu obligație de achiziție de CV;
  • Declarația pe proprie răspundere a operatorilor economici cu obligație de achiziție de CV trebuie să fie însoțită după caz de:
   1) Lista contractelor în vigoare cu clienții finali pentru vânzare-cumpărare de energie electrică trebuie sa conțină:
   - denumirea clienților finali,
   - cantitatea de energie electrică contractată față de care există obligație de achiziție de CV;
   - perioada de valabilitate a fiecărui contract.
  • Având în vedere volumul informațiilor aferente contractelor în vigoare pentru furnizorii de ultimă instanță, Lista contractelor în vigoare pentru FUI va conține:

  Lista consumurilor previzionate pentru perioada de referință*) ……………….ale Denumirea FUI față de care există obligație de achiziție de CV

   

  Consumatori non-casnici cu SU

  Consumatori non-casnici fără SU

  Consumatori non-casnici în regim UI

  Consumatori casnici

  Total FUI

  Nr. de locuri de consum

   

   

   

   

   

  Consum previzionat pentru perioada de referință menționată*)

   

   

   

   

   

  *) La finalul perioadei de referință, FUI va actualiza datele notificate, sau după caz, ori de câte ori intervin modificări cu impact asupra obligațiilor de achiziție de CV notificate prin Declarația pe proprie răspundere.

   2) Lista punctelor de consum alimentate pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic.