Home
 OPCOM: Despre PCCB-NC

Prezentare mecanism (Descriere PCCB-LE_PCCB-NC_PCCB-PC)


Caracteristici

 • Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, cu respectarea calendarului de tranzacţionare publicat.
 • Sesiunile de tranzacționare sunt organizate în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00-14:00.
 • Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare iar ecranul sistemului de tranzacţionare este accesibil în timp real pe pagina web a OPCOM SA.
 • Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al puterii ofertate, profilului zilnic al livrărilor şi perioadelor de livrare.
 • Este obligatorie utilizarea contractului standard, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/14.08.2014.
 • Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, aviz ANRE nr. 65/19.12.2014.
 • După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei respectiv: caracteristicile produsului tranzacționat, numărul de contracte tranzacţionate, preţul de atribuire a tranzacției, numele vânzătorului și cumpărătorului.
 • Până la intrarea în livrare a contractului încheiat, cantităţile de energie electrică contractate urmare tranzacţiilor încheiate pe această piaţa pot fi tranzacţionate într-o sesiune de tranzacționare ulterioară.

Caracteristicile ofertelor
Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

 • puterii ofertate pentru fiecare oră pe parcursul perioadei de livrare - oferte pentru 1 MW;
 • profilul zilnic al livrărilor – oferte cu livrare în bandă (00:00 – 24:00 CET ); oferte cu livrare în orele de vârf de sarcină (6:00 – 22:00 CET de luni până vineri); oferte cu livrare în orele de vârf de sarcină (6:00 – 22:00 CET de luni până duminică) şi oferte cu livrare în orele de gol de sarcină (00:00 – 06:00, 22:00 – 24:00 CET de luni până vineri și 00:00 – 24:00 CET sâmbătă și duminică).
 • perioadelor de livrare - oferte pentru 1 săptămâna (exemplu: săptămâna 03_2015, respectiv 12.01 - 18.01.2015), 1 lună (exemplu: 01.01 - 31.01.2015), 1 trimestru (exemplu: 01.01 - 31.03.2015), 1 an (01.01 - 31.12.2015).

Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții la PCCB-NC pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare pentru instrumentele specifice.

Succesiunea activităţilor

 • Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard definit pentru care se dorește introducerea ofertei; tipul ofertei: vânzare /cumpărare; numărul de contracte; prețul propus [Lei/MWh];
 • Corelarea ofertelor în mod continuu şi automat a ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită condiţia de compatibilitate de preţ şi anume: preţul unei oferte de cumpărare să fie mai mare sau cel puţin egal cu preţul unei oferte de vânzare sau preţul unei oferte de vânzare să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul unei oferte de cumpărare;
 • Încheierea procesului de corelare în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiția de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzacționare deschisă pentru instrumentul specific;
 • Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA după încheierea sesiunii de tranzacționare;
 • Transmiterea Confirmărilor de tranzacție în maxim 24 ore de la închiderea sesiunii de tranzacționare;
 • Încheierea contractului de vânzare-cumpărare energie electrică în conformitate cu rezultatele tranzacţiilor și depunerea la OPCOM în 3 zile lucrătoare, exclusiv ziua licitației;
 • Verificarea de către OPCCB a conformității contractului de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat cu contractul standard. În caz de neconformitate, OPCCB va suspenda și penaliza participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
 • Începerea livrării fizice cel mai devreme în prima zi calendaristică după cinci (5) zile lucrătoare de la data sesiunii de tranzacționare (exclusiv ziua sesiunii de tranzacționare);
 • Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
 • Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.