Home
 OPCOM: Decontare, încasări şi plăţi pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Decontare, încasări şi plăţi pe Piaţa pentru Ziua Următoare

Activitatea de decontare pe Piaţa pentru Ziua Următoare se realizează în conformitate cu:

 • Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 25 / 22.10.2004 privind aprobarea Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică;
 • Ordinul Preşedintelui ANRE nr.53/22.05.2008 privind încetarea valabilităţii regulilor tranzitorii pentru decontarea pe Piaţa pentru Ziua Următoare;
 • Procedura privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare, avizată prin Avizul ANRE nr. 23/12.03.2014;
 • Noile modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI
 • Procedura privind încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare, avizată prin Avizul ANRE nr. 24/12.03.2014.
 • Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON
 • Lista băncilor care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea Scrisorilor de Garanție Bancară pentru tranzacțiile pe PZU.

Pentru vizualizarea rezultatelor privind dezechilibrele PRE se poate accesa sistemul de decontare, in conformitate cu “Ghidul Participantului de accesare a platformei de decontare”
Produsele, rapoartele si tipul raportului” care pot fi accesate din platforma de decontare.

Mecanismul de contraparte centrală implică desfăşurarea următoarelor activităţi

 • Încheierea de către OPCOM cu Banca Cont Central a contractului de servicii financiar- bancare şi a angajamentului privind debitarea directă;
 • Pentru participarea la PZU cu oferte de cumpărare, Participantul va depune la OPCOM:
  • Contractul de Mandat de Direct Debit
  • Scrisoare de garanţie bancară de plată în favoarea S.C. OPCOM S.A.;
 • Pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare, numai în calitate de vânzător, Participantul va informa OPCOM privind contul care se va credita cu valoarea drepturilor de încasare;
 • Cuantumul garanţiei constituite (Gconstituit) trebuie să acopere, minim, valoarea cumpărărilor aferente perioadei de risc.

Mecanismul de incasari/plati

 • În fiecare zi de tranzacţionare, până la ora 14, OPCOM emite şi transmite participanţilor la PZU, Notele de Decontare Zilnice (valori brute/ nete ale tranzacţiilor înregistrate);
 • În fiecare zi bancară D, până la ora 15, OPCOM emite si transmite la Banca Cont Central, Instrucţiunile de Debitare Direct;
 • OPCOM verifică permanent valoarea soldului contului central; dacă această valoare este mai mare decât valoarea sumei drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor de vânzare derulate în ziua bancară lucrătoare D, emite şi transmite la Banca cont central,Ordinele de plată aferente tranzacţiilor derulate în ziua bancară lucrătoare D.

Facturarea

Facturile se întocmesc lunar, în ultima zi a lunii de tranzacţionare, pentru luna expirată şi se transmit în primele 15 zile ale lunii următoare lunii de tranzacţionare.

Compensarea

În situaţia în care în unele zile din luna de livrare, Participantul la PZU înregistrează tranzacţii de vânzare şi tranzacţii de cumpărare energie electrică se vor compensa valorile egale ale drepturilor de încasare şi ale obligaţiilor de plată, rezultate la sfârşitul lunii respective.

Pentru mai multe informații privind DECONTAREA descărcați documentul atașat download PDF