Home
 OPCOM: Ord7_Contracte_Reglementate
Informații Ordin ANRE nr. 7/08.02.2017

Contracte pe piața reglementată
Nr.
crt.
Cantitate
contractată
Unitate
de măsură
Preț
de contract
Monedă preț
de contract
1
20.168,424
MWh
127,65
LEI
2
40.384,108
MWh
174,89
LEI
3
11.420,331
MWh
133,14
LEI
4
30.184,752
MWh
182,40
LEI
5
35.412,545
MWh
44,97
LEI
6
93.597,860
MWh
61,60
LEI
7
58.829,641
MWh
127,65
LEI
8
121.081,707
MWh
174,89
LEI
9
28.251,333
MWh
133,14
LEI
10
95.364,685
MWh
182,40
LEI
11
93.334,012
MWh
44,97
LEI
12
291.301,833
MWh
61,60
LEI
13
25.870,338
MWh
127,65
LEI
14
52.050,383
MWh
174,89
LEI
15
12.183,774
MWh
133,14
LEI
16
41.358,248
MWh
182,40
LEI
17
23.084,538
MWh
44,97
LEI
18
78.361,128
MWh
61,60
LEI
19
23.895,453
MWh
127,65
LEI
20
52.089,295
MWh
174,89
LEI
21
11.451,346
MWh
133,14
LEI
22
40.764,018
MWh
182,40
LEI
23
7.269,136
MWh
44,97
LEI
24
25.876,449
MWh
61,60
LEI
25
15.289,493
MWh
127,65
LEI
26
31.427,289
MWh
174,89
LEI
27
7.371,041
MWh
133,14
LEI
28
24.730,077
MWh
182,40
LEI
29
12.235,041
MWh
44,97
LEI
30
41.049,066
MWh
61,60
LEI
31
53.571,376
MWh
127,65
LEI
32
114.800,257
MWh
174,89
LEI
33
28.341,915
MWh
133,14
LEI
34
87.363,462
MWh
182,40
LEI
35
2.827,916
MWh
44,97
LEI
36
8.716,983
MWh
61,60
LEI