Home
 OPCOM: Lista Trimestru
Piaţa Certificatelor Verzi

Data: 09.06.2022
Lista actualizată a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV
pentru Trimestrul I 2022

Nr. crt. OPERATORII ECONOMICI CU OBLIGAȚIE DE ACHIZIȚIE CV Numărul de CV neachiziționate
1 GREEN VISION SEVEN S.R.L. 18
2 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 9688

 

ARHIVA Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
2022      
2021
2020
2019
2018
2017