Home

 •   
       

 • 27 iunie 2024

  Comitetul de coordonare pentru cuplarea pieței (MCSC) a inițiat o investigație apro- fundată a decuplării parțiale a SDAC și a anulării SIDC IDA3 care au avut loc la 25 iunie 2024 (zi de tranzacționare)

  În timpul procesului de cuplare a pieței SDAC din 25 iunie 2024, pentru ziua de livrare 26 iunie 2024, au fost întâmpinate unele probleme tehnice care au condus la o decuplare parțială.

  • Țările/zonele de ofertare decuplate de SDAC: Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Litu- ania, Norvegia, Suedia.
  • Registrele de oferte decuplate de procesul SDAC:
   • EMCO – Nord Pool (Nordic CCR & Baltic CCR),
   • EPEX SPOT (Nordic CCR & Core CCR).
  • Mai multi interconectori decuplati de la procesul SDAC.*
  Decuplarea parțială de la SDAC

  Incidentul a fost cauzat de probleme locale la EPEX SPOT, care au împiedicat trimiterea registrelor de ordine de la EPEX SPOT înainte de termenul limită operațional. Nu a fost posibilă remedierea în timpul alocat prin procedurile SDAC și a fost declarată o decuplare parțială la ora 13.05 CET în conformitate cu procedura aplicabilă. Datorită Acordurilor Multi OPEED din Core CCR, care permit mai multor OPEED-uri să opereze în aceeași zonă de ofertare, capacitățile transfrontaliere dintre țările din cadrul Core CCR au fost cu succes alocate implicit pe baza de fluxuri între OPEED din Core rămase cuplate și fără nicio reducere a capacitatilor. Din acest motiv, organizarea licitațiilor umbră în cadrul granițelor Core CCR nu a fost necesară.

  CCR-urile nordice și baltice au fost decuplate în conformitate cu procedurile regionale de ultimă instanță. Prin urmare, a fost declanșată o cuplare regională nordic-baltică operată de EPEX SPOT și Nord Pool EMCO, până la finalizarea cu success a acesteia. În plus, licitațiile umbră au fost des- fășurate de JAO cu succes pentru granițele corespunzătoare Hansa CCR (a se vedea tabelul de mai jos).

  Organizarea robustă a cuplării pieței a asigurat calculul și publicarea rezultatelor pieței în ciuda provocărilor operaționale majore. Rezultatele finale ale cuplării pieței SDAC pentru părțile care au continuat să opereze cuplat au fost publicate la 14:09 CET. Sistemul comun de cuplare a funcționat conform așteptărilor și a asigurat cuplarea părții rămase cuplate a topologiei SDAC. Licitația SDAC din 26 iunie 2024 (zi de tranzacționare) s-a desfășurat normal, în mod complet cuplat.

  SIDC IDA3 a fost anulată și IDA1/IDA2 au fost executate cu succes

  Într-o etapă anterioară, tot pe 25 iunie 2024, aceeași problemă tehnică locală la EPEX SPOT a dus și la anularea SIDC IDA3 la ora 10:00 CET pentru ziua de livrare 25 iunie 2024. Pentru a evita orice dubiu, anularea IDA3 și decuplările parțiale SDAC menționate mai sus nu au fost legate între ele, în afară de faptul că au fost cauzate de aceeași problemă tehnică locală.

  Cu toate acestea, în ciuda evenimentelor SDAC foarte provocatoare, procesul de cuplare pentru ziua următoare a fost finalizat în timp util la ora 14:09 și, prin urmare, prima licitație intrazilnică pentru ziua de livrare 26 iunie (SIDC IDA1 la ora 15:00 CET) a fost executată în mod corespunzător, iar OTS au putut calcula și furniza în timp util capacitatea transfrontalieră intrazilnică. Cu toate acestea, acest lucru a avut loc fără CCR-urile nordice și baltice și fără registrul de oferte al EPEX SPOT, deoarece acestea au fost parțial decuplate în avans din cauza procesului nordic-baltic care se află în desfășurare.

  După rezolvarea în timp util a problemei de către EPEX SPOT, a doua licitație intrazilnică pentru ziua de livrare 26 iunie 2024 (SIDC IDA2 la ora 22:00 CET) a fost desfășurată din nou în modul complet cuplat.

  MCSC a inițiat o anchetă aprofundată. Un raport de decuplare care rezumă rezultatul investigației și potențialele lecții învățate este de așteptat să fie publicat în termen de o lună.

  *Interconectori decuplați de la procesul SDAC

  Interconectori decuplați Soluție de ultimă instanță
  Granițele interne zonei nordice (NO-SE, NO-DK, NO-NO, NO-FI, DK- SE, DK-DK, SE-FI, SE-SE) Cuplarea regională nordic-baltică
  Granițele interne zonei baltice (EE-LV, LV-LT) Cuplarea regională nordic-baltică
  NO2-NL (NorNed) Licitație umbră
  NO2-DE (NordLink) Licitație umbră
  DK1-DE Licitație umbră
  DK1-NL (COBRA Cable) Licitație umbră
  DK2-DE Licitație umbră
  SE4-DE (Baltic Cable) Înapoi la proprietar
  PL-SE4 Intrazilnic
  SE4-LT Cuplarea regională nordic-baltică
  PL-LT Înapoi la proprietar
  EE-FI Cuplarea regională nordic-baltică

  *****

  Despre OPCOM

  OPCOM OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 800 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt și, de asemenea, actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 350 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

  OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001:2015, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001:2013, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register.

  Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.

  COMUNICAT de PRESĂ  27.6.2024 


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024