Home

 •   
       

 •  OPCOM: OTC
  Platforma pentru tranzacţii tip OTC

  26.04.2023

  În vederea implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 12 din 16.03.2023, OPCOM aduce la cunoștință faptul că au fost publicate documentele specifice piețelor PC-OTC, PCCB-NC și PCCB-LE-flex.

  29.06.2021
  Modificarea documentelor specifice pentru piețele la termen în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021, aplicabile începând cu 01.07.2021

  În vederea implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 27 din 31.03.2021, OPCOM aduce la cunoștință faptul că au fost publicate documentele modificate aferente piețelor PC-OTC, PCCB-LE-flex, PCCB-NC, PCCB-PC, PCE-ESRE-CV, PCSU, PMC și PCTL, ce vor fi aplicabile începând cu data de 01.07.2021.

  05.09.2019
  IMPORTANT: OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind PC-OTC actualizate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 178/2019:
  "Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă" – revizia 2;
  "Convenția de participare la Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a Contractelor Bilaterale de energie electrică" – revizia 2;

  Modificarile propuse/articolele modificate se regăsesc pe fundal gri.

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail pcndc@opcom.ro pâna la data de 15.09.2019.

  Totodată va informăm că OPCOM supune consultării publice și „Procedura privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.”, conform Ordinului ANRE nr. 178/2019.

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele de e-mail: llupului@opcom.ro și imanicuta@opcom.ro pâna la data de 15.09.2019.

  25.07.2018
  IMPORTANT
  : Au fost publicate "Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă" și "Convenția de participare la Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a Contractelor Bilaterale de energie electrică" avizate de ANRE, elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 23/23.01.2018 privind modificarea şi completarea Ordinului Președintelui ANRE nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică.


  22.03.2018
  IMPORTANT: OPCOM aduce la cunoștința participanților la PC-OTC rezultatul consultării publice a documentelor privind PC-OTC:  16.02.2018
  IMPORTANT: OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind PC-OTC actualizate în conformitate cu Ordinele ANRE nr. 151/2015 şi 23/2018:

  Modificarile propuse/articolele modificate se regăsesc pe fundal gri.

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa pcndc@opcom.ro pâna la data de 02.03.2018.


  29.06.2017
  IMPORTANT: OPCOM aduce la cunoștința participanților la PC-OTC rezultatul consultării publice privind îmbunătățirea cadrului de reglementare aferent PC-OTC:


  03.04.2017
  IMPORTANT
  : În vederea îmbunătățirii cadrului operațional aplicabil PC-OTC, participanții la piață sunt rugați să transmită propuneri/observații la adresa pcndc@opcom.ro pâna la data de 28.04.2017.

  Tabelul centralizator al observațiilor OPCOM S.A. la comentariile și propunerile primite din partea Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România privind îmbunătățirea unor aspecte funcționale și de reglementare a platformei de tranzacționare aferentă Pieței centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică


  DOCUMENTE APROBATE DE ANRE

  Prin adresa sa nr. 44157/17.09.2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a solicitat Opcom organizarea unui Grup de lucru destinat elaborării regulilor de funcţionare a unei platforme de tip OTC. Faţă de această iniţiativă Opcom a solicitat sprijinul ANRE pentru stabilirea listei agenţilor economici care să fie invitaţi pentru participarea la activitatea acestui grup de lucru, din perspectiva experienţei deţinute în tranzacţionarea pe platforme de tip OTC.

  În data de 28.09.2012 a avut loc întâlnirea preliminară de constituire a Grupului de lucru în cadrul căreia au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai principalilor producători, ai AFEER şi ai furnizorilor activi pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.

  În cadrul întâlnirii, prin consultare cu reprezentanţii ANRE prezenţi la întâlnire, s-a agreat ca la activitatea Grupului de lucru să fie invitaţi să participe reprezentanţi ai furnizorilor (nominalizaţi dintre membrii AFEER şi participanţii activi pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale), reprezentanţii producătorilor de energie electrică (producători activi pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi desemnaţi pentru a fi reprezentaţi în cadrul Grupului de lucru de COGEN), un reprezentant al CNTEE Transelectrica SA şi reprezentanţi ai titularilor de licenţă de distribuţie desemnaţi de ACUE.

  Componenţa Grupului de lucru

  1. AFEER - CEZ Trade România
  2. AFEER - Tinmar Ind
  3. AFEER - Alpiq
  4. AFEER - Enel Energie
  5. AFEER - Arelco Power
  6. SC Repower Vânzări România SRL
  7. SC Energy Holding SRL
  8. ACUE - Enel Distribuţie
  9. COGEN - CET Govora
  10. SC CE Oltenia SA
  11. SC Hidroelectrica SA
  12. SN Nuclearelectrica SA
  13. SC Termoelectrica SA
  14. CNTEE Transelectrica SA
  Invitaţi permanenţi la întîlnirile Grupului de lucru sunt ANRE şi MECMA

  Documentele elaborate în cadrul Grupului de lucru şi înaintate ANRE

  Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică
  Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024