Home

 •   
       

 •  OPCOM: OTC_Proceduri
  Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente - PC-OTC

   

 • Procedura privind inregistrarea la pietele organizate de energie electrica administrate de OPCOM S.A.
 • Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă pentru PC-OTC.
 • Convenţia de participare la piețele contractelor bilaterale, forma aplicabilă începând cu data de 01.03.2024.
 • Act Aditional la Convenţia de participare la piețele contractelor bilaterale – model pentru consemnarea modificării datelor de identificare ale participanţilor la piaţă.
 • Ordinul ANRE Nr. 134/19.10.2022 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen
 • Regulamentul (forma consolidata) privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/16.03.2023, cu modificările și completările ulterioare
   • Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/16.03.2023
   • Ordinul președintelui ANRE nr.2 din 14.02.2024 privind modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.12/2023, publicat in M.O. nr.145 din 22.02.2024
 • Tarife percepute de către OPCOM SA în calitate de Operator al pieţelor organizate de energie electrică
 • Datele necesare menţinerii legăturii cu administratorii Pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică
 • Model*) 1 Lista de eligibilitate
 • Model*) 2 Lista de eligibilitate

 • *) Listele de eligibilitate pot fi depuse în una din modalităţile expuse mai sus sau în oricare alta formă prin care ne comunicaţi numele partenerilor eligibili distinct pe vânzare/cumpărare şi produse

  În conformitate cu Art. 6.13 din Convenția de participare la piețele contractelor bilaterale, modificările privind drepturile de eligibilitate vor fi evidențiate în listele de eligibilitate actualizate și precizate in textul email-ului.

  28.09.2023  Vă anunțăm prelungirea perioadei tranzitorii de transmitere a Convenției de participare la piețele contractelor bilaterale semnată în forma aplicabilă începând cu data de 27.04.2023. Termenul limită va fi anunțat ulterior.


  27.04.2023
  IMPORTANT!  Menținerea calității de participant la PC-OTC.

  Urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 12 din 16 martie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM – S.A., publicat în Monitorul Oficial Nr. 258 din 28 martie 2023, prevederile în vigoare începând cu data de 27.04.2023 ale Convenţiei de participare la piețele contractelor bilaterale sunt pe deplin aplicabile participanţilor înregistraţi la această piaţă. Participanții înregistrați la PC-OTC care nu acceptă prevederile Convenţiei de participare la piețele contractelor bilaterale în forma aplicabilă începând cu data de 27.04.2023, pot decide încetarea aplicabilităţii Convenţiei de participare, cu respectarea prevederilor procedurilor operaţionale specifice.

  Pană la data de 30.09.2023 participanții înscriși la PC-OTC vor trebui să transmită Convenţia de participare la piețele contractelor bilaterale semnată în forma aplicabilă începând cu data de 27.04.2023.

  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024