Home

 •   
       

 •  OPCOM: Proceduri / Tranzactionare continua (IDCT)
  Piața Intrazilnică / Tranzacționare Continuă (IDCT) - Proceduri

   

  1. Ordinul ANRE nr. 63 din 31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
  2. Ordinul ANRE nr. 65 din 31.03. 2020 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
  3. Ordinul ANRE nr. 230 din 16.12.2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui ANRE
  4. Procedura privind funcţionarea Pieţei intrazilnice de energie electrică, revizia 4
  5. Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică
  6. Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică
  7. Manualul participantului la piață pentru sistemul M7 Trading (MFG110)
   • M7 Trader Manual ComTrader
  8. Instrucțiuni detaliate pentru a accesa ComTrader Prod vXX
  9. Ghidul de instalare a aplicatiei ComTrader pentru sistemul M7 Trading
  10. Instructiuni pentru accesul la sistemul post-tranzactionare M7 Trading
  11. Noile modele de Scrisori de garantie bancara, aplicabile din aprilie 2022
  12. IBAN cont central pentru Piaţa Intra-zilnică: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081
  13. Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON
  14. Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică
  15. Instructiuni pentru resetarea parolei de acces in sistemul M7PTv2
  16. Ghid de utilizare a sistemului M7PTv2
  17. Instrucțiuni pentru conectarea la M7 utilizând autentificarea cu factor dublu (2FA)
  18. Decizia ANRE nr. 883 din 15.05.2024 privind stabilirea modalității de transfer al pozițiilor nete rezultate din alocarea capacităților transfrontaliere între zona de ofertare România și alte zone de ofertare, în cuplarea unică a piețelor intrazilnice de energie electrică)

   
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială, constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024