Home

 •   
       

 •  OPCOM: Despre PCCB-NC
  PCCB-NC - Prezentare

  Prezentare piețe organizate de energie electrică la termen

   

  Prezentare mecanism (Descriere PCCB-NC)


  Caracteristici

  Caracteristicile ofertelor
  Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

  Lista profilurilor de livrare  aplicabilă poate fi modificată conform prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacționare a contractelor prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv modalitatea conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă”.

  Succesiunea activităţilor

  1. Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard definit pentru care se dorește introducerea ofertei; tipul ofertei: vânzare /cumpărare; numărul de contracte; prețul propus [Lei/MWh];
  2. Corelarea în mod continuu şi automat a ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită condiţia de compatibilitate de preţ şi anume: preţul unei oferte de cumpărare să fie mai mare sau cel puţin egal cu preţul unei oferte de vânzare sau preţul unei oferte de vânzare să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul unei oferte de cumpărare;
  3. Încheierea procesului de corelare în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiția de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzacționare deschisă pentru instrumentul specific;
  4. Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM S.A. după încheierea sesiunii de tranzacționare;
  5. Transmiterea Confirmărilor de tranzacție în maxim 24 ore de la închiderea sesiunii de tranzacționare;
  6. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare energie electrică în conformitate cu rezultatele tranzacţiilor și depunerea la OPCOM în termen de 2 zile lucrătoare pentru contractele zilnice și săptămânale şi 3 zile lucrătoare pentru contractele lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, exclusiv ziua licitației;
  7. Verificarea de către OP a conformității contractului de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat cu contractul standard. În caz de neconformitate, OP va suspenda și penaliza participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
  8. Începerea livrării fizice cel mai devreme în prima zi calendaristică după trei (3) zile lucrătoare  pentru instrumentele zilnice și săptămânale/ patru (4) zile lucrătoare pentru instrumentele lunare, trimestriale, semestriale, anuale de la data sesiunii de tranzacționare (exclusiv ziua sesiunii de tranzacționare);
  9. Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
  10. Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: conform Procedurii privind tarifele practicate de OPCOM pentru serviciile prestate participanților la piețele organizate de energie electrică la termen administrate de OPCOM S.A.
  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024