Home

 •   
       

 •  OPCOM: PEECFM Prezentare
  Piața de energie electrică pentru clienții finali mari (PMC)

  Prezentare piețe organizate de energie electrică la termen

   

  PMC - Prezentare

  În poziția de cumpărători de energie electrică se pot înscrie doar clienţii finali mari care achiziţionează energia electrică exclusiv pentru consum propriu, precum şi agregatori care acţionează pentru aceştia, fiind interzisă revânzarea energiei electrice achiziționate de către clienții finali mari pe această piață cu excepţia revânzării către afiliaţi si/sau alți clienți finali implicați în agregare, pentru consumul propriu al acestora.

  În poziția de vânzători pot participa producătorii, inclusiv celor cărora li se aplică prevederile art. 14 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi operatorii de servicii de stocare care vând energie electrică stocată, care pot participa direct sau prin agregare, în calitate de vânzători de energie electrică..

   

  Succesiunea evenimentelor pe Piața de energie electrică pentru clienții finali mari (PMC)

   

  Sesiunea de licitație în sistem online

  La deschiderea sesiunii de licitație în sistem online, se activează oferta inițiatoare (introdusă de către OP în platforma de tranzacționare în ziua publicării ofertei inițiatoare) și devine tranzacționabilă, aceasta fiind conformă cu datele precizate în oferta transmisă de iniţiator: prețul este cel propus prin oferta inițiatoare și cantitatea este egală cu 1, în cazul tranzacţionării integrale cu un singur participant sau cantitatea este egală numărul de fracţii din ofertă în cazul tranzacţionării parţiale, cu unul sau mai mulţi participanţi.

  Pe durata sesiunii de licitație online inițiatorul își poate modifica doar prețul;

  Oricare dintre participanţii respondenţi calificaţi pot introduce propriile oferte în platforma de tranzacționare indicând numărul de fracții și prețul dorit. Ofertele de răspuns pot fi modificate sau retrase pe tot parcursul acestei etape, în funcţie de evoluţia pieţei.

  Pe parcursul sesiunii de licitație oferta inițiatoare este corelată în mod automat cu ofertele de sens contrar pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită condiţia de corelare, respectiv prețul ofertei de vânzare mai mic sau egal cu preţul ofertei de cumpărare, rezultând tranzacții pentru numărul de fracții aferent ofertelor corelate.

  După încheierea sesiunii de tranzacționare, OP va transmite confirmările de tranzacții către câştigători;

  Tranzacţiile efectuate se consemnează de către părţi prin semnarea şi transmiterea în copie la OP, în termen de  maxim trei (3) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor sesiunii de licitaţie, a contractelor de vânzarea-cumpărare a energiei electrice cu respectarea întocmai a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice propus de participantul inițiator și publicat împreună cu oferta/a contractului standard de vânzare-cumpărare energie electrică și a rezultatelor sesiunii de licitație. În cazul în care inițiatorul a optat pentru contractul tip EFET, se va transmite doar Anexa de confirmare a tranzacției asumată de părți.

  OP verifică conformitatea contractului transmis de participant. În cazul refuzului de semnare a contractului sau în cazul refuzului de corectare a unui contract neconform în termen de două (2) zile lucrătoare, OP va solicita participantului/participanților în culpă plata unei o sume penalizatoare și va proceda la suspendare în conformitate cu prevederile Procedurii PMC.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024